Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva koster Norsvinmedlemskap?

Norsvins årsmøte bestemte sist vinter at medlemskontingenten skulle øke for større besetninger.


Hva koster Norsvinmedlemskap?

Norsvins årsmøte bestemte sist vinter at medlemskontingenten skulle øke for større besetninger.

 

Samtidig ble det bestemt at medlemmer med smågris- og kombinertproduksjon skulle inndeles etter antall årspurker i stedet for antall avlspurker. Det ble også bestemt at kontingenten for rene slaktegrismedlemmer skulle differensieres ut fra antall slaktegris.

Det er Norsvins årsmøte som bestemmer størrelsen på medlemskontingenten det kommende år. Et bevis på at demokratiet fungerer, er at de gjeldende satsene for 2004 var resultat av et benkeforslag på årsmøtet.

 

1-15 årspurker

600

16-50 årspurker

1000

51-150 årspurker

1500

> 150 årspurker

3000

0-300 slaktegris

300

301-1000 slaktegris

500

1001-2000 slaktegris

1000

> 2000 slaktegris

1500

Satellitt i purkering

500

Andre

300

 

 

HVA GÅR MEDLEMSKONTINGENTEN TIL?

Som medlem er du med og støtter den jobben Norsvin gjør for svinenæringa. Det meste av det du betaler i kontingent går tilbake til fylkes- eller lokallaget ditt. Norsvin er svinenæringas egen nøytrale interesseorganisasjon med formål å sikre næringas økonomi. Dette gjøres gjennom avlsarbeid, informasjons- og organisasjonsarbeid, og ikke minst, lokalt miljøskapende arbeid.

Organisasjonen arbeider også for å sikre næringa best mulig rammevilkår. Resultatet av slikt arbeid er vanskelig å måle, men det øvrige landbruk i Norge påstår at svineprodusentene har vært flinke til å forsvare sine interesser. 10 øre per kg i effekt vil utgjøre 16.000 kroner per år for en slaktegrisbonde som produserer opp til konsesjonsgrensa.

Medlemmer får gunstigere pris på sæd (- 15 kr per dose for elite- og avlssæd, -5 kr per dose for øvrige sædtyper), billigere abonnement på Svin (-100 kr) og redusert pris (-500 kr) på Norsvinskole og eierinseminasjonskurs.

 

REAKSJONER FRA STORE SLAKTEGRISPRODUSENTER

Fjorårets økning i medlemskontingenten for store slaktegrisprodusenter, fra 450 til 1500 kroner, har ført til en del reaksjoner. Styret har derfor overfor årsmøtet i år innstilt på en viss reduksjon her.

 

RETURNER SVARSLIPPEN!

Sist i februar ble alle Norsvinmedlemmer tilskrevet med ønske om tilbakemelding når det gjelder svineproduksjonens størrelse. Vi henstiller alle om å returnere svarslippen, og huske på å oppgi antall årspurker i stedet for antall avlspurker.