Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva kan du bruke nettet til?


Hva kan du bruke nettet til?

 

In-Gris web er lagd for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon. Den såkalte purkedelen brukes til smågrisproduksjon fram til avvenning. Tilvekstdelen brukes for slaktegrisproduksjon eller smågrissalg.

Alle data for alt som skjer i besetningen skal enkelt kunne registreres, så som bedekninger, grisinger, avvenninger, helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader. Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Hvis smågriskjøpet skjer via slakteriet, kan du også få kjøpsdataene direkte uten manuell tasting.

Du får lettfattelige oversikter over arbeidsoppgavene dine. Du kan ta ut styringslister, som forteller hvilke dyr som har forventede hendelser på en gitt dato. Dermed blir det enklere å planlegge arbeidsdagene.

Du kan lese egne resultater i grisehuset, gjennomsnittstall og sammenlikningsgrunnlag for sjølvalgte perioder.

Du behøver ikke å ta sikkerhetskopier og overføre filer. Alle data ligger på en sentral server. På nettet ligger det forslag til skjermoppsett tilpasset den enkelte besetningstype, men det kan tilpasses den enkelte bruker hvis du ønsker det på en annen måte.