Publisert: 25.05.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Stikkord:

Hva bør fullfôr til slaktegris inneholde?

Felleskjøpet har valgt å dele slaktegrissortimentet i et premium- og et standardsortiment. Dermed kan produsentene velge ut fra behov, uten at alle skal måtte betale for behov som bare noen har.


Bilde: Ja, et fullfôr skal inneholde alt som grisen trenger. Men det viser seg at forholdene med hensyn til helse­status, smittepress, miljø og oppstallingsforhold mellom besetninger er så forskjellige at behovene ikke er like for alle, skriver artikkelforfatterne. Bildet er hentet fra Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Stange i Hedmark.

 

Av Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling og Petter Nyeng, Felleskjøpet Agri 

Premium-sortimentet kalles Format Stjerne, og standard-sortimentet kalles Format Vekst og Flex. Vi gjør det slik fordi ulike besetninger har ulike behov, og ulike produsenter har ulike krav og ønsker.

Fullfôr kontra tilskuddsfôr
Øverst på innleggsseddelen står det om et kraftfôr er et fullfôr, eller et tilskuddsfôr. Et fullfôr er ment å dekke alle behov grisen har for energi og næringsstoffer, mens et tilskuddsfôr må kompletteres med et eller flere andre fôrmidler for å dekke alle behov. I Felleskjøpets slaktegrissortiment er Format Stjerne, Vekst og Flex fullfôr, mens Format Komplett er tilskuddsfôr og må suppleres med andre fôrmidler for å gi en fullverdig fôrrasjon. Multitilskudd eller andre mineral og vitaminblandinger betegnes også som tilskuddsfôr.

Et moderne slaktegrisfjøs er automatisert slik at husdyrprodusenten har lite manuelle arbeidsoppgaver utover tilsyn med grisene. Når en i tillegg velger et fullfôr, så forventes det at arbeidet med fôring av grisene skal være minimalt. Vi hører derfor fra tid til annen at det skal være unødvendig å bruke f.eks. ekstra tilskudd av vitaminer/mineraler; at «kraftfôret bør inneholde det grisen trenger».

Ja, fullfôret skal inneholde alt som ­grisen trenger. Men det viser seg at forholdene med hensyn til helsestatus, smittepress, miljø og oppstallingsforhold  mellom besetninger er såpass forskjellige at behovene ikke er like for alle. Er det i så fall riktig å «dimensjonere» kraftfôret slik at alle griser/besetninger må betale prisen for det fôret som den mest «krevende» besetningen trenger?

Oppdelingen i Format Stjerne og Vekst har gitt oss mulighet til å tilby fôr med ulikt nivå og kvalitet av f.eks vitaminer og mineraler. Høyere nivå av f.eks. E-vitamin og tilsetning av organisk selen har en kostnad. Dersom en besetning ikke trenger ekstra av dette, trenger de heller ikke å betale for det. Et alternativ til å bruke Format Stjerne kan være å bruke Format Vekst sammen med multitilskudd eller vitamin- og mineralblanding.

Utenfor Norge er besetningene så store at det er vanlig med egne kraftfôrblandinger for den enkelte besetning. I Norge er besetningene såpass små at det vil være kostnadsmessig og kvalitetsmessig vanskelig å tilby det samme. Å produsere små kvantum i gangen er både dyrt og ugunstig med hensyn til jevn kvalitet. For å unngå å lage et for kostbart kraftfôr til alle, har derfor Felleskjøpet valgt løsningen med å dele sortimentet i de nevnte to ulike serier.

Krav til dagens slaktegris
De siste årene har næringa hatt utfordringer med bl.a. halebiting og stive bein. Det er noe av bakgrunnen for at vi møter krav om høyere innhold av vitaminer og mineraler, og gjerne med ønske om spesielt påkostede varianter. Ingen ting hadde vært enklere enn om innholdet i kraftfôret kunne løse disse utfordringene. Virkeligheten er dessverre ikke så enkel.

Vi oppfordrer derfor til å se på om helse, miljø og atferd også kan være en del av løsningen. Det er ingen tvil om at grisen de siste årene har en mye mer aktiv adferd. Kanskje krever den også mer plass til mosjon? Vi hører om erfaringer med at stive bein retter seg etter at grisene blir tatt med på noen spaserturer i gangene.

Felleskjøpet ønsker å lage det beste kraftfôret for den norske slaktegrisprodusenten, samtidig som vi arbeider for best mulig økonomi for hver enkelt produsent. Vi ser at ulike besetninger har ulike behov og krav, men har likevel tro på at dersom produsentene jobber med miljø og atferd så legger det grunnlaget for topp produksjon med det rimeligste kraftfôret.