Publisert: 09.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva blir gjort for å øke salget av svinekjøtt?


Hva blir gjort for å øke salget av svinekjøtt?

 

MARKEDSSITUASJONEN PÅ SVINEKJØTT

Vi har i den senere tid fått en betydelig vekst i Norsk svineproduksjon. Dette skyldes økning i konsesjonsgrenser samt at en for et års tid siden faktisk hadde mer enn nok med å dekke etterspørselen. Dette resulterte i en utstrakt grad av byggeaktivitet med påfølgende produksjonsøkning.

Prognoseutvalget i Norsk Kjøtt har på dette grunnlag laget nye markedsprognoser for 2004 og 2005. Begge viser et betydelig overskudd av svinekjøtt med 3877 tonn i overskudd for inneværende år, og hele 5120 tonn for neste år.

I en slik situasjon blir det denne gang som tidligere en diskusjon omkring de virkemidler en har til rådighet for å bringe markedet i balanse. Ofte dreier dette seg om produksjons- og markedsregulerende tiltak, noe som det for så vidt er full enighet om.

Produksjonen må nå dempes, hvis ikke kan vi i verste fall få en halvering i dekningsbidraget i svinekjøttproduksjonen.

Det som for alvor skiller oss i fra tidligere perioder, er at en denne gang ikke har stort muligheter for eksport (kun WTO kvoten), og følgelig må et slikt overskudd presses ut i eget marked med påfølgende prisfall.

 

POTENSIALE FOR SALGSØKNING

Her mener jeg at Norsk Kjøtt har et overordnet ansvar for å øke salget av svinekjøtt.

Det blir for defensivt om en nå bare snakker om produksjon/markedsreguleringstiltak uten å ha et krystallklart fokus på økning i salget. I de nevnte prognoser ligger det bare inne en to prosents salgsøkning, og det er etter mitt skjønn ikke nok!

Her har også den private kjøttbransjen sin del av ansvaret.

Om en nå ser historisk på dette så hadde vi i fjor halvannen prosent i økning, mens i de to foregående år hadde vi henholdsvis fire og seks prosent. Dette viser at vi i kjølvannet av forrige overskuddsperiode fikk en betydelig økning med et vedvarende høyere konsum.

I dagens situasjon er det viktigere enn noen gang å tenke produktutvikling og ikke minst fokusere på folks endrede matvaner.

 

PÅSTAND OM SVINEKJØTT:

– Skiller seg ut som et meget fleksibelt kjøttslag som passer godt inn i ferdig bearbeidede produkter.

– Populært til woking og andre «alt i ett» retter

– Har hatt en betydelig smaks- og kvalitetsframgang

– Prisgunstig

– Drahjelp med tanke på underskudd av storfe

 

Legger ved en statistikk i fra Norsvin som sier noe om vårt konsum i.f.t. sammenlignbare land.

LAND

SVIN

STORFE

FJØRFE

Norge

23,4

19,3

10,2

Sverige

36,1

22,0

14,3

Danmark

61,7

22,7

22,8

Finland

33,3

18,1

15,8

Tyskland

52,9

12,6

17,7

EU-15

42,6

19,1

22,4

 

Spørsmålet til styreleder Harald Mork blir dermed: Hvilke tiltak gjøres i Gilde Norsk Kjøtt for å øke salget av svinekjøtt i dagens situasjon?