Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høykostlandet Norge

Kostnadsnivået ved å produsere svinekjøtt i Norge ligger 165 % over Brasil og 73 % over nabolandet Danmark. Dette til tross for at vi konkurrerer på effektivitet.


Høykostlandet Norge

Kostnadsnivået ved å produsere svinekjøtt i Norge ligger 165 % over Brasil og 73 % over nabolandet Danmark. Dette til tross for at vi konkurrerer på effektivitet.

Dansk svineproduktion publiserer hvert år sin konkurrentovervåking. Gjennom Interpig samles det inn nøkkeltall fra alle de viktigste landene. Tallene fra siste publikasjon har vi sammenlignet med Grisebørsen/ Norsvins lønnsomhetskalkyle. Alle tallene er fra juni 2008.

Fallhøyden redusert

To år tidligere lå det norske kostnadsnivået 118 % eller 12 kroner per kg over det danske. I dag har vi nærmet oss noe, og kostnadene er nå kun 73 % eller kr 10,60 per kg høyere. Hovedårsaken til dette ligger i den internasjonale prisveksten på kraftfôr, der prisen i Danmark har steget tilsvarende kr 4 per kg kjøtt i løpet av ett år. Den norske prisen steg «kun» med ca 1 krone pr kg kjøtt. Det koster altså snaut 25 kroner å produsere 1 kg med svinekjøtt i Norge. I tillegg gis det prisnedskrivningstilskudd på fôrkorn over statsbudsjettet, noe som tilsvarer ca 1 krone pr kg svinekjøtt. Innenfor kostnadene på 25 kroner per kilo er det viktig å nevne at bonden allerede har fått betalt 180 kroner per time for 30 timer per årspurke i kombinert. Det er også beregnet avskrivninger (20 år) og rentekrav (7 %) på en investering på 130.000 kroner per årspurke. Disse forutsetningene kan selvsagt diskuteres.

Efektiv produksjon i Norge

De internasjonale tallene viser at vi fortsatt ligger etter danskene og nederlenderne når det gjelder effektivitet per årspurke. De oppgir å slakte henholdsvis 24,5 og 24,7 slaktegriser per årspurke. Norge er imidlertid fullt på høyde med svenskene (21,5), og noe bedre enn tyskerne (20,9). Når det gjelder daglig tilvekst, fôreffektivitet og dødelighet fra avvenning til slakt er ingen som slår de norske tallene. Det er verdt å merke seg at fôrforbruket er omregnet til kg/kg. Ingris 2007 viste 2,74 Fe/kg tilvekst i slaktegrisperioden. Med 1,05 Fe per kg fôr tilsvarer dette 2,61 kilo fôr per kg tilvekst.

Skjerming nødvendig

Figuren illustrerer klart at norsk svinenæring er avhengig av beskyttelse for å overleve. Dersom kraftfôrprisen ved fjøsdøra var på samme nivå som hos danskene, ville de norske kostnadene fortsatt ligge kr 7,40 over per kg. De særnorske regelverkene (avvenningsalder, kastrering, strø, medisinering, løsdrift, konsesjonsregelverk og krav om større gjødsellager) er kostnadskrevende. Slakteri- og kraftfôrindustri er i samme båt som svineprodusentene, med et generelt høyt kostnadsnivå, kombinert med små enheter og store avstander. Selv med råvarepriser på samme nivå som i Danmark, ville prisen på sluttproduktet blitt langt høyere i butikk. Det bør nevnes at også svineproduksjonen i EU er beskyttet. Import av svinekjøtt til EU har en toll tilsvarende ca kr 4,50 per kg (halv gris). Fra figuren ser man at dette er «nødvendig» for å hindre import av svinekjøtt fra Brasil og USA.