Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høyest slaktevekt i Norge


Høyest slaktevekt i Norge

 

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) skriver på sine hjemmesider at slaktevekten på gris er lavere i Norge enn hos våre nordiske naboer. Det kan stemme hvis en sammenligner slaktevekter direkte fra land til land via statistikker uten korreksjon.

Men i virkeligheten er slaktevekten høyest i Norge. I Sverige, Finland og Danmark er det slaktevekt med hode, ører og forlabb som gjelder. I Norge er det vekt uten dette. Danskene tar også med vekten av hale, pluss at de måler varmvekt. I Norge, Sverige og Finland er det kaldvekt som blir brukt. I en sammenligning gjort av Nortura for 2007 har Norge høyest slaktevekt, en halv kilo mer enn svenskene. Finland og Danmark ligger flere kilo lavere.

 Når det gjelder kjøttprosent derimot er denne lavest i Norge og høyest i Danmark. Men den slår gjerne negativt ut ved økende slaktevekt. Det er også litt ulike målemetoder her.

I et foredrag på Gris 2007 ble det konkludert med at det fra bondens side ikke er noen gevinst i å øke dagens slaktevekt. For slakteindustrien derimot kan en videre økning være fordelaktig. Uansett er det ønskelig å ha mindre spredning av slaktene enn i dag.

 

Tabell slaktevekter nordiske land 2007 (tall i parentes er vekt før korrigering)

 

Slaktevekt

Kjøttprosent

Norge

80,5

57,0

Sverige

80,0 (86,2)

57,6

Finland

77,6 (83,5)

58,8

Danmark

74,0 (79,6)

60,3