Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Høy tilvekst øker fôringskravet

Dagens slaktegris har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn for få år siden. Det setter større krav til fôr og fôring.


Nr. 1 – 2020

 

– Fra 2010 til 2018 økte daglig tilvekst hos slaktegris fra 994 til 1032 gram per dag (InGris). På en forsøksgård i Felleskjøpet økte den fra 993 til 1132 gram per dag, opplyser Margareth Fosseng, fagsjef svin i Felleskjøpet Agri. Hun holdt foredrag på Gris i ‘19. Tall fra 2014 til 2018 viser at antall fôrdager fram til slakt gikk ned med seks i løpet av bare fem år (se tabell). Besetningene har spart 10 fôrenheter per slaktegris siden 2014, men de bruker kanskje et sterkere/dyrere kraftfôr enn før. SPF-besetninger har høyere tilvekst og lavere fôrforbruk enn ikke SPF-besetninger, og må være ekstra påpasselig med fôr og fôring.

Økonomisk er høyere tilvekst og spart fôrforbruk en klar gevinst, men det gir utfordringer. Det kan bli mangel på protein, energi og mineraler. Særlig E-vitamin og selen er viktig. Men
normalt skal det være nok av dette i fôret.

– For lite mineraler kan gi utfordringer med bein, sier Fosseng. Og det er ­grisene i besetning med aller størst ­tilvekst og lavest fôrforbruk som er mest utsatt. De er også mest utsatt for stress. Stress kan oppstå ved sykdom, veiing, flytting eller transport.

I enkelte besetninger kan dessuten magesår være en utfordring. Det kan være en sammenheng med forekomst av magesår og halebiting. Gi tilstrekkelig med grovfôr, sier Fosseng. De som ikke har god tilgang til godt grovfôr kan bruke tilskuddsfôret Format ­Trivsel.

 

Slaktegrisen vokser raskere. Det stiller større krav til fôret, sier Margareth Fosseng, fagsjef svin i Felleskjøpet Agri