Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høy tilvekst i gammelt fjøs

– Jeg har hatt flere innsett der det ikke har dødd noen. Tilveksten er også veldig bra, til tross for at jeg produserer i et gammelt grisehus, sier Johannes Skilbrigt.


Høy tilvekst i gammelt fjøs

– Jeg har hatt flere innsett der det ikke har dødd noen. Tilveksten er også veldig bra, til tross for at jeg produserer i et gammelt grisehus, sier Johannes Skilbrigt.

Tore Mælumsæter Ekne, Nord-Trøndelag Han er ren slaktegrisprodusent med SPF-produksjon, og får alle smågrisene sine fra naboen Helga Opheim.

God tilvekst

– De fleste smågrisene jeg får veier 33-34 kilo, og jeg vil absolutt si at vi drar nytte av helsegevinsten gjennom denne SPF-produksjonen. Jeg synes det har gått over all forventning. Dødeligheten er veldig lav, og det er naturligvis atskillig hyggeligere å kunne sende hele flokken til slakting i Steinkjer framfor å måtte sende noen dyr til destruksjon. På to år har jeg bare fått én kassert gris. Vi har hatt lite trekk, og den daglige tilveksten har vært fenomenal. Generelt så synes jeg SPF-grisene virker lite hemmet i forhold til tradisjonell slaktegris, sier Johannes Skilbrigt.

Prøver seg fram

I grisehuset, som ikke er nytt, er det to avdelinger som fylles samtidig. Dermed blir det alt inn og alt ut-produksjon. Huset har tørrfôring (appetitt) fra automater, og dette at det er to like avdelinger gjør at Johannes kan teste litt forskjellig fôr i eget hus. Tidligere brukte han konsekvent FK Vekst 110. Nå har han kjørt to innsett hvor han har startet med 110 og gått ned til 100 halvveis i innsettet. Det førte til at kjøttprosenten gikk noe ned, men grisen vokste nesten like bra og fôrforbruket var som før. – Nå prøver jeg Vekst 120 hele tida, og jeg er midt i det innsettet så jeg vet ikke hvordan det slår ut. Men det er artig å prøve seg litt fram, synes Skilbrigt.

Muligheten bød seg

Han tok over gården etter foreldrene sine i 2013, og de hadde fram til da drevet kombinert produksjon av gris. Johannes har deltidsjobb i det lokale innkjøpslaget i Ronglan, og var ikke interessert i verken å fortsette med kombinert svineproduksjon eller bygge nytt. Ren slaktegrisproduksjon kunne imidlertid passe bra. Og da muligheten til å kunne få fulle puljer med SPF-smågris fra naboen dukket opp, så startet ombyggingen med tanke på ren slaktegrisproduksjon basert på SPF. Johannes tar 250 smågriser om gangen, og dermed greier han å fylle opp begge avdelingene i slaktegrishuset sitt. Det betyr at han tar smågriser fra annenhver pulje i smågrisbesetningen. – Det krever litt strengere rutiner å drive SPF-produksjon, men det synes jeg bare er en fordel uansett, sier Skilbrigt.

Noen nøkkeltall

Kilde: Ingris 21.01.14 – 05.10.15 (623 dager) DB per levert gris 378,89 Daglig tilvekst gram 1131 Antall leverte slaktegriser 1496 FEn per kg tilvekst 2,53 Vekt ved innsetting 33,6 Slaktevekt 80,5 Kjøttprosent totalt 59,8 Sykdomsanmerkninger i alt % 2,7 Døde 0,3 Kasserte 0,1 Leddsykdommer 0 Diaré 0 (gjengitt med eiers tillatelse)