Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høy pris på importkorn – hvem betaler?

Prisen på importkorn er i øyeblikket høyere enn norsk korn. FK Rogaland/Agder har ingen kornavtaler slik de andre aktørene har. Blir de sittende med svarteper? Tar staten eller kanskje FK Agri et ansvar? Eller må alle husdyrbønder være med å betale?


Høy pris på importkorn – hvem betaler?

Prisen på importkorn er i øyeblikket høyere enn norsk korn. FK Rogaland/Agder har ingen kornavtaler slik de andre aktørene har. Blir de sittende med svarteper? Tar staten eller kanskje FK Agri et ansvar? Eller må alle husdyrbønder være med å betale?

 

Siste prognose fra markedsregulator Felleskjøpet tilsier at vi trenger å importere 350-400 000 tonn fôrkorn. Det er over en fjerdedel av behovet. Sjefen for markedsregulering av korn i Felleskjøpet, Sindre Flø, betegner årets kornår som et normalår.

– Det var forventningene om store avlinger som slo feil, sier Flø. Nye sikrere prognoser kommer i november. Trolig vil avlingen i Trøndelag bli justert ned, mens den justeres noe opp på Østlandet.

Det er Rogaland som er dårligst dekket med norsk korn. Det er dit mesteparten av importkornet havner. Normalt er det ingen ulempe. Kraftfôrprisene pleier å være lavest i Rogaland. Men i øyeblikket er importkorn dyrt.

 

Verst for FK Rogaland/Agder

– Vi er bedre dekket opp med norsk korn i år enn vi har vært tidligere. Vi trenger ikke importere før på nyåret. Da håper vi prisen på importkorn er lavere. Uansett er det for tidlig å si noe om hvordan importkorn påvirker kraftfôrprisene, sier Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle.

– Vi må snart importere korn. Eget korn pluss det vi har fått kjøpt gjennom Unikorn går tomt i løpet av november. Prosessen med import tar tid, slik at det er noe vi allerede er i gang med. Det vi opplever er at prisen på importkorn er opp til 30 øre dyrere enn det norsk vare blir (tilsvarer prisnedskrivingen på korn), forteller adm. direktør Ola Bekken i FK Rogaland Agder. Han regner ikke med at bøndene i Rogaland må betale hele denne regninga.

– Dette må fordeles på en eller annen måte, mener Bekken. Det kan for eksempel gis prisnedskriving på importkorn, eller at alle som produserer kraftfôr må kjøpe sin andel av importkornet. Bekken mener ikke at alle møller fysisk skal importere korn, men de må være med å betale for dette gjennom en eller annen type ordning.

 

Forandringer på Østlandet

– Vi har ikke full oversikt over kornavlingene ennå. Vi har fortsatt noe korn å selge, men mindre enn før, opplyser Steffen Skolseg, styreleder i Norgesfôr og daglig leder i Unikorn (selskap med kornhandel). Lave avlinger i Trøndelag betyr også at mye korn fra Østlandet må sendes til Norgesfôrmøller nord for Dovre. Før årets kornsesong har Unikorn mistet de store møllene Årnes og Søndre Østfold til FK Agri. Dermed har Unikorn mindre å selge, mens nye FK Agri har mer korn.

– Vi har likevel for lite korn i forhold til behovet. Hvor mye vet vi ikke før vi får nye prognoser, men i utgangspunktet har FK Agri ikke korn å selge, sier kornsjef Øivind Juel. Han har likevel forståelse for situasjonen som FK Rogaland og Agder er i, og at den må løses.

– Vi er i en helt ny situasjon som ikke markedsordningen har tenkt på ville oppstå, sier Juel.

 

Trenger tid

– Dette er en situasjon en ikke har tatt høyde for at kunne oppstå. Markedsregulator har dermed ingen virkemidler å sette inn, bekrefter Lars F. Stuve i Norske Felleskjøp. Han er i samtaler med avtalepartene i jordbruksavtalen om nettopp dette. I september sendte de også et brev til avtalepartene om situasjonen i kraftfôrmarkedet. Der kommer det fram at kraftfôrprisen vil stige fire øre som følge av økt kornpris og økte transportkostnader. Det er litt mer enn avtalepartene har forutsatt.

– I tillegg kan det nå bli en ytterligere økning på grunn av dyrt importkorn, sier Stuve.

– Men skal vi gjøre endringer i dagens ordning er ikke det gjort over natta. Det kunne i så fall være med å undergrave hele ordningen. Her trenger vi tid, sier Stuve.

Han er heller ikke sikker på at importert korn, for tiden med null toll, behøver å bli så kostbart som det kan tyde på. Prisene svinger hele tiden, og ser en på future-priser for hvete på Chicagobørsen ved levering til våren ligger de i øyeblikket under norsk målpris minus prisnedskriving.

– Vi har likevel full forståelse for den usikkerheten kraftfôrbransjen nå føler, sier Stuve.