Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høy arvbarhet kan gi muligheter

Innholdet av androstenon viser høy arvbarhet både hos landsvin og duroc. Skatol viser høy arvbarhet hos landsvin.


Høy arvbarhet kan gi muligheter

Innholdet av androstenon viser høy arvbarhet både hos landsvin og duroc. Skatol viser høy arvbarhet hos landsvin.

 

– Det bør derfor være mulig å redusere rånesmak gjennom avlsarbeid. Men det må tas hensyn til reproduksjons- og fruktbarhetsegenskapene hos rånen. Dette hensynet vil bremse et slikt avlsarbeid, sa Håvard Tajet som redegjorde for et forsøk som Geninova, Norsvin og Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap er involvert i.

Det er med andre ord sterk sammenheng mellom adrostenon og kjønnsmodning hos råner i begge raser. Tilsvarende sammenheng finnes mellom kjønnsmodning og skatol hos landsvin. Androstenon og skatol er ikke genetisk korrelert, slik at det er avlsmessig mulig å redusere rånesmaken. Men det må altså veies opp mot rånens reproduksjonsegenskaper. Sammenhengene er også slik at et avlsarbeid vil kreve store datamengder, og det vil ta lang tid å snu en populasjon genetisk.