Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Honnør til Felleskjøpet Agri!


Honnør til Felleskjøpet Agri!

 

Styret og ledelsen i det nye fusjonerte selskapet Felleskjøpet Agri starter med å gå ut og senke kraftfôrprisen med seks øre! Dette er flott! Her viser Felleskjøpet at man mener noe med festtalene som blir holdt når store selskaper fusjonerer, det som vi hører fra direktører og styreledere i banker, forsikringsselskaper, samvirkeorganisasjoner eller oljeselskaper! Da blir det alltid sagt at dette skal føre til mindre kostnader, lavere priser og større utbytte for eierne. Praksis har vist oss at dette ikke alltid er tilfelle! Felleskjøpet Agri derimot tar ut noe av fusjonsgevinsten på forhånd, og legger dermed et press på seg selv til å sørge for effektivisering. For en svineprodusent betyr en nedgang på seks øre per kilo kraftfôr, ca 25 øre i sparte kostnader per kilo produsert svinekjøtt, og dermed 20 kroner per slaktegris. For en konsesjonsbesetning med slaktegris betyr det 42 000 kroner i sparte kostnader. Dette er penger som kommer godt med i dagens pressede økonomiske situasjon.

For svineprodusentene er prisen og kvaliteten på innsatsfaktoren kraftfôr helt avgjørende for effektiviteten og økonomien. Grisen er utrolig sårbar på kraftfôrkvalitet, og reagerer rask med redusert produksjon og/eller sjukdom hvis kraftfôret er av dårlig kvalitet. Derfor er vår oppfordring til både Felleskjøpet Agri og alle andre fôrprodusenter at de må ha sterkt fokus på kvalitet i produksjonen framover.

For legitimiteten til norsk svineproduksjon er det også viktig at grisen foredler norskprodusert korn. Norsvin oppfordrer derfor det nye selskapet til å bruke høyest mulig andel norskprodusert råvare i svinefôoret, uten at det derved skal gå ut over kvaliteten.

Fusjonen mellom FKØV og FKT virker godt forberedt og gjennomført så langt. Vi i Norsvin ønsker lykke til, og lover at vi skal følge dere med argusøyne framover!