Publisert: 20.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hold styr på drektighetskontrollen

Gjennomføring av drektighetskontroll er viktig for å holde antall tomdager nede. Styringslista «Drektighetskontroll» og «Purkeoversikten» viser tidspunkt for drektighetskontroll. Resultatet av drektighetskontrollen registreres lettvint i Ingris.


Hold styr på drektighetskontrollen

Gjennomføring av drektighetskontroll er viktig for å holde antall tomdager nede. Styringslista «Drektighetskontroll» og «Purkeoversikten» viser tidspunkt for drektighetskontroll. Resultatet av drektighetskontrollen registreres lettvint i Ingris.

For å slippe å huse og fôre tomme purker unødvendig er det viktig å få gjennomført drektighetskontroll på bedekte purker til oppsatt tid. Dersom du har litt for dårlig grisingsprosent er drektighetskontroll et svært viktig tiltak for å redusere tomdagene. Hva som er riktig tid for drektighetskontroll avhenger av hva slags drektighetsapparat du bruker.

Derfor må hver og en registrere tidspunkt i planen i Ingris. Når dette er registrert vil programmet kunne plukke de rette purkene som skal drektighetskontrolleres til en hver tid og vise dette både i kolonnen Drekt. kontr i purkeoversikten, og i styringslista Drektighetskontroll.

Når drektighetskontrollen er gjennomført er det lurt å registrere resultat i Ingris slik at en til en hver tid har oversikt over drektige og tomme purker. I Ingris registreres resultatet svært lettvint puljevis. I utgangspunktet registreres alle som Drektige, men så endres bare de som ikke er drektige til Tom etterpå. De purkene som er registrert som tomme vil flyttes til kolonnen Ubedekt/tom på purkeoversikten, slik at de er lett å holde fokus på for ny bedekning eller utmelding.