Publisert: 03.12.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hold influensa ute av norske svinebesetninger!

Influensaepidemien med mulig opphav hos svin har skapt store overskrifter i media. Faren for alvorlig sykdom hos mennesker er heldigvis tonet ned. Men vi som arbeider med griser her til lands kan nok ikke senke skuldrene.


Hold influensa ute av norske svinebesetninger!

Influensaepidemien med mulig opphav hos svin har skapt store overskrifter i media. Faren for alvorlig sykdom hos mennesker er heldigvis tonet ned. Men vi som arbeider med griser her til lands kan nok ikke senke skuldrene.

Vi har svært gode grunner til å holde en høy alarmberedskap fordi det viser seg at sykdommen kan smitte fra folk til gris. Norske griser er fri for svineinfluensavirus, og derfor er det viktig å ta alle mulige forholdsregler mot at den nye influensavarianten kan smitte over på den norske svinepopulasjonen.

Nytt virus som smitter fra menneske til gris

Det virus som spres blant mennesker i verden i dag er et influensa A (H1N1)- virus som antas først å ha oppstått i Mexico. Da dette først og fremst er en folkesykdom er navnet «svineinfluensa» i dette tilfellet litt misvisende. Men man vet at virus inneholder gener fra både menneske-, fugle- og svineinfluensavirus, og slik sett kan det ikke utelukkes at svin kan være opphav til den pågående epidemien.

Det spesielle med griser er at de er lettere mottagelig for virus fra både mennesker og fugler, og dersom de selv er smittet med influensavirus fra før, kan mutasjoner mellom alle tre forekomme. På den måten kan nye blandingsvirus, som kan smitte og spres blant mennesker, oppstå. Pandemier (verdensomspennende epidemier) med opphav i influensa fra dyr har verden opplevd flere ganger før. Spanskesyken i 1918, Asiasyken i 1957, og Hong Kongsyken i 1968 var alle slike influensaepidemier, og mye mer korrekt ser vi at de fikk navn etter hvor de oppsto først, fremfor å legge skyld på en bestemt dyreart.

Hvorfor skal vi passe på nå?

3. mai ble det påvist at en snekker som var smittet av Influensa A(H1N1) etter reise i Mexico hadde spredd smitte til en svinebesetning i Canada. Vel 200 dyr, av i alt ca 2000, utviklet milde influensaliknende symptomer. Vedkommende person hadde gått i grisehuset to dager etter hjemkomst. Dermed var det bevist at viruset som sirkulerer blant mennesker i dag relativt lett smitter over til gris.

I skrivende stund vet vi imidlertid ikke hvorvidt det så kan spres videre fra gris til gris. Det pågår en god del forskning på området i dag, og forhåpentlig går det ikke lenge før vi får svar på det spørsmålet. Det er viktig å vite om og i så fall hvor lett sykdommen smitter mellom griser, slik at vi vet mer om hvordan vi bør agere dersom en norsk besetning blir smittet. Men erfaringene fra andre land kan ikke nødvendigvis overføres direkte til norske forhold, all den tid vi aldri har hatt svineinfluensa her til lands.

Vanlig svineinfluensa kom til Finland i høst

I mars i år meldte Finland, som også var blant de land som var fri for svineinfluensa, at de hadde påvist influensa i flere svinebesetninger rundt om i landet. Det antas at smitten kan ha kommet inn så tidlig som i august i fjor, da man registrerte en del hosting i flere besetninger. Ved viruspåsvisning fant man to av de vanlige svineinfluensavirusene man finner på gris i Europa, altså ikke den nye varianten.

Man vet ikke hvordan smitten kom til landet, og heller ikke hvorfor symptomene var såpass milde at man ikke mistenkte influensa fra dag én. Og dette gir god grunn til bekymring her til lands, da man lett kan overse milde influensasymptomer, og dermed kan smitten være spredt vidt utover før vi blir oppmerksom på det.

Smittebeskyttelsen MÅ overholdes!

Når det gjelder influensa hos gris er vi nå altså under dobbelt skyts! I Helsetjenesten for svin har vi derfor utarbeidet nye retningslinjer for smittebeskyttelse i svinebesetninger. Det er uhyre viktig at alle forsøker å innrette seg etter disse! Dersom du er i tvil om hva du bør gjøre i det enkelte tilfelle, så ta kontakt med en av oss slik at vi kan gi deg de beste råd om smittebeskyttelse. Alle må bidra i arbeidet med å holde svineinfluensa ute av Norge. Svineinfluensa er klassifisert som en B-sjukdom. Det betyr at dersom det er mistanke om mulig smitte i en besetning skal det lokale Mattilsynet varsles umiddelbart.

Det blir i disse dager utarbeidet særskilte beredskapsplaner for å være best mulig rustet i en eventuell smittesituasjon. Her vil Helsetjenesten for svin bistå Mattilsynet med praktisk hjelp og kompetanse. I tillegg legger vi egne planer for hvordan vi vil agere dersom vi blir varslet om mulig smitte, slik at vi er dobbelt forberedt. Vår oppfordring til alle som arbeider med svin er: Overhold retningslinjene for smittebeskyttelse! Vær veldig våken for hoste, eller andre luftveissymptomer i svinebesetningene og tilkall veterinær ved den minste mistanke. Ha en lav terskel for umiddelbar varsling og prøvetaking slik at vi snarest får avklart om det er influensavirus i besetningen. Og er man i tvil, kan vi i Helsetjenesten for svin lokalt eller sentralt kontaktes. Når som helst!

Situasjonen forandrer seg meget raskt. Følg derfor med på følgende nettsider:

Helsetjenesten for svin:www.animalia.no/Tjenester/Helsetjenesten-for-svin/

Veterinærinstituttet:www.vetinst.no

Norsvin:www.norsvin.no

 

Slik unngår du mulig smitte av influensavirus til din besetning:

• Minst mulig besøk i grisehuset. Alle besøkende skal skifte til besetningens klær og fottøy, samt vaske hendene grundig.

• Personer som har feber med luftveissymptomer skal ikke inn i grisehus.

• Det bør gå minimum tre dager fra besøk i utlandet til man går inn i norske svinebesetninger

• Personer med influensaliknende symptomer eller har familiemedlemmer med influensaliknende symptomer de siste sju dager skal ikke inn i norske svinebesetninger.

• Alle som skal inn i norske svinebesetninger skal spørres om de eller noen nære familiemedlemmer har hatt influensaliknende symptomer siste sju dager. Gjelder også veterinær, røkter, inseminør. Dersom noen av ovenstående punkter ikke kan overholdes bør det brukes maske og hansker i grisehuset.