Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Høgskolen i Nord-Trøndelag satser grønt

Høgskolen i Nord-Trøndelag satser grønt. Høsten 2010 går startskuddet for et helt nytt studietilbud ved høgskolen, et studium som har fått navnet ”Grønn næringsutvikling”.  


Høgskolen i Nord-Trøndelag satser grønt

Høgskolen i Nord-Trøndelag satser grønt. Høsten 2010 går startskuddet for et helt nytt studietilbud ved høgskolen, et studium som har fått navnet ”Grønn næringsutvikling”.  

– I løpet av de neste fem årene vil 33.000 nye studenter strømme inn i høgskolene. Vi ønsker å ta vår del av denne kaka, sier HiNT-rektor Knut Arne Hovdal i anledning lanseringa av en ny grønn utdanning. Grønn næringsutvikling tar utgangspunkt i at klimahensyn vil være grunnleggende i all næringsvirksomhet de nærmeste årene. – Næringslivet vil få et stort behov for kompetanse på dette området, og antall arbeidsplasser innen dette feltet vil øke, sier Hovdal.Grønn næringsutviklingI februar godkjente høgskolestyret studieplanen for Grønn næringsutvikling, som nå tilbys både som et bachelorløp og som et årsstudium ved høgskolens avdeling i Steinkjer. Kunnskap om klima og miljøutfordringer som grunnlag for å utvikle klimavennlig næringsvirksomhet står sentralt i det nye tilbudet, som omfatter problemstillinger knyttet til verdens klima-, matforsynings- og energiutfordringer. – Dette er et resultat av at vi er nødt til å tenke helt nytt, sier Hovdal. De siste årene har antall grønne studenter gått ned her til lands, samtidig som det kun er tre utdanningsinstitusjoner som gir landbruksutdannelse på høyere nivå i Norge. Landbruksorganisasjonene deler også vår bekymring, så noe måtte gjøres, mener høgskolerektoren. Svært positivt næringslivStudenter som fullfører bachelorgradsstudiet tildeles graden “bachelor i grønn næringsutvikling”.Studiet gir mellom annet kunnskapsgrunnlag for å lede utvikling av næringsvirksomhet og bedrifter mot et mer klima- og miljøvennlig samfunn.

Det er gjennomført et svært grundig og omfattende kartleggingsarbeid i forkant, for å få klarhet i om det er grunnlag for en slik satsning. Det var en klar forutsetning for oss at næringslivet og ikke minst ungdommen ønsket et slikt tilbud. Høgskolens undersøkelser bekrefter dette. – Studiet er utviklet sammen med Jämtlands institut för Landsbygdsutveckling, noe som blant annet har medført at vi har fått betydelig økonomisk støtte gjennom EU i form av interreg-midler, sier dekan Solheim Hansen. Et av målene for studiet er å lære studentene om hvordan lokal næringsvirksomhet kan gjøres både klimavennlig, miljøvennlig og økonomisk konkurransedyktig.