Publisert: 08.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hjemmemaling kan være lønnsomt

Det er økende interesse for hjemmemaling. Egen kraftfôrproduksjon kan også være lønnsomt, forutsatt at fôrforbruk ikke øker.


Hjemmemaling kan være lønnsomt

Det er økende interesse for hjemmemaling. Egen kraftfôrproduksjon kan også være lønnsomt, forutsatt at fôrforbruk ikke øker.

Hjemmemaling var et viktig tema under årets fôrseminar på Hamar. Norsvins tallmester Asbjørn Schjerve presenterte et regnestykke som viste en gevinst på 20-30 øre pr. FE n. Forutsetningen var her en slaktegrisbesetning med 2100 slaktegriser og et behov for 500 tonn kraftfôr i året. Det er dessuten korntørkeanlegg og våtfôring på gården fra før. Det ble brukt et fôr med 57 % eget korn og 25 prosent myse. For de som ikke har tilgang til myse vil konklusjon og lønnsomhet bli den samme, men kjøp av fôr vil koste ca 3 kroner i stedet fôr 2,75 der myse er med. Eget korn i kalkylen består av 70 prosent bygg og 30 prosent fôrhvete. Dette er normalt i Trøndelag, der hjemmemaling har størst omfang. Mer fôrhvete i blandingen gjør regnestykket noe mer gunstig, men påvirker ikke resultatet mye. Investeringskostnaden er satt til 350 000 kroner fordelt på 15 år og renta er 6 prosent. – Dette er enkle forutsetninger, men valg av forutsetninger påvirker selvsagt resultatet vi kommer fram til, understreker Schjerve. Det han er mest usikker på er arbeidbehov, vedlikeholdskostnader og endringer i fôrforbruk ved hjemmemaling.

– Disse postene har jeg ikke satt noen konkrete tall på, og vi får dermed en litt vid konklusjon, forklarer Schjerve. Han pekte samtidig på at økende interesse for hjemmemaling tyder på at det er en viss lønnsomhet i dette. Danske Gunnar Sørensen (se egen sak) mente vi i kalkyler måtte forutsette minst 0,1 fôrenhet høyere fôrforbruk per kg tilvekst ved bruk av hjemmemalt fôr i forhold til kjøpt pelletert fôr. I så fall forsvinner en 10-øring av gevinsten her. – De som skal satse på dette må ha spesiell interesse for hjemmemaling og fôrproduksjon. De bør også ha tilgang til en kornkvalitet som er bedre enn gjennomsnittet, og de må ha gjort grunninvesteringer i eget korntørkeanlegg fra før, sier Schjerve. Dessuten bør de være bevisst på å ta på seg mer ansvar og risiko.

Lønnsomhet hjemmemaling

 

Pris eget korn 57% kr/FE n 2,03 (70 % bygg, 30 % fôrhvete)Permeat (mysekomplett)25% kr/FE n 0,92Format kornkomplett 18% kr /FE n 5,22

Sum pris 100% kr/FE n 2,32Pris kjøp kraftfôr pluss myse 2,75Bruttogevinst hjemmemaling kr /FE n 0,43 Avskriving/renter kr /FE n 0,07Strøm/analysekostn kr/FE n 0,03Arbeid, vedlikehold m.m. ???Endring i fôrforbruk ???Gevinst netto 20- 30 øre pr FE n.