Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Historisk vektøkning siste halvår

Markedsoverskuddet for svinekjøtt reduseres til 1500 tonn i 2007 i den nye prognosen som kom medio juni. Overskuddet er med andre ord 6000 tonn lavere enn prognoseutvalgets antakelser i januar i år.


Historisk vektøkning siste halvår

Markedsoverskuddet for svinekjøtt reduseres til 1500 tonn i 2007 i den nye prognosen som kom medio juni. Overskuddet er med andre ord 6000 tonn lavere enn prognoseutvalgets antakelser i januar i år.

 

Svinenæringa er overlykkelig over at overskuddsperioden nå er over. Den siste prognosen viser nå at svinekjøttproduksjonen øker med kun 1,7 %, mens den forrige viste 4,3 %.

 

Inseminering og vekter

Forbedringene i markedet har flere årsaker;

• Etter nyttår har semintallene blitt drastisk redusert. • Vektene i første tertial ble satt ned. • Det er forutsatt en historisk vektøkning i siste halvår.

I siste tertial i år er det gått ut fra at slaktegrisene i snitt vil veie 79 kg (vektgrense 81 kg). Selv om antall slakt kun øker med to prosent i disse fire månedene, fører disse slaktevektene til en total økning på 12 % i siste tertial.

 

Salgsøkning på tre prosent

Den nye prognosen viser stor økning i salgstallene, spesielt for første tertial i år. Her ble salgsveksten på 5,2 %, mot tidligere forutsatt 3,9 %. For hele året forutsettes det nå en vekst på 3 % i engrossalget, mens den tidligere prognosen forutsatte 0,8 %. Det er nå forutsatt uttak av målpris ut året.

 

Import og nedsatt toll

I prognosene er det forutsatt import av 1381 tonn svinekjøtt (WTO-avtalens minimumskvote) og 1300 tonn svinespekk. Men det blir også nedsatt importtoll i perioden 11/6 til 8/7. Denne importen er ikke tatt med i prognosen. Ser vi på hele kjøttmarkedet under ett, ventes det en nedgang i tilførslene på cirka én prosent og en økning i engrossalget på om lag 3,5 %. Dette gir en underdekning av norskprodusert vare på ca. 13 000 tonn.

 

Flere og bedre prognoser

Kjøttprognosene skal bli bedre. Og de skal komme annenhver måned i stedet for hver fjerde måned som i dag. Det foreslo Nortura i et møte med Kjøttbransjens Landsforbund og Statens landbruksforvaltning i juni. Flere tiltak er aktuelle for å lage sikrere prognoser, for eksempel;

• Tiltak for å øke oppslutningen om In-Gris web • Bedre dataverktøy • Prognoser hver andre måned i stedet for hver fjerde • Tydeligere tolkning av tertialvise prognoser • Mer bevisst holdning til å bruke mellomlagre (må fryse inn og tine samtidig) • Bedriftene må gjøre mer ut av skåret vare • Utrede mangelfull tinekapasitet • Mer bevisst holdning til kjøp av importkvoter (i dag kjøpes WTOs importkvoter av private, slik at Nortura kjøper dem tilbake).