Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Historisk milepæl

Offisiell åpning av Norsvins nye topp moderne seminstasjon den 9.mai markerer en ny viktig milepæl i Norsvins historie.


Historisk milepæl

Offisiell åpning av Norsvins nye topp moderne seminstasjon den 9.mai markerer en ny viktig milepæl i Norsvins historie.

Dette er den største finansielle satsingen som er gjort i organisasjonens historie. En satsing som føyer seg inn i Norsvins overordnete mål om å sikre eierne, norske svineprodusenter, økt onkurransekraft gjennom tilgang til svinegenetikk av verdens beste kvalitet. Den nye seminstasjonen bidrar til at vi lever opp til visjonen om å være et av verdens ledende avlsselskap. Den bidrar også til å løfte ambisjonen om å kunne utvikle ledende avlsmateriale basert på verdens beste helsestatus og fagkunnskap til å bli virkelighet.

Med en kapasitet på vel 500 000 sæddoser per år vil vi i tillegg til å dekke vårt hjemmemarked bli leveringsdyktige av sæd fra råner med den beste avlskvalitet til Topigs Norsvins kjernebesetninger i de viktigste markedene, som USA, Russland, Tyskland og Brasil. Dette vil sikre økt konkurransekraft for Norsvins avlsmateriale i disse markedene. Seminstasjonens utforming og plassering vil bidra til å styrke og sikre vår gode helsestatus. En status som er vårt viktigste konkurransefortrinn i dag og inn i framtida.

Hvor gode er vi, og hvor gode må vi bli for å oppfylle visjonen om å være et verdensledende avlsselskap med et avlsmateriale i verdenstoppen? Svaret på dette er det kun markedet som kan gi. Det vi kan konstatere er at Norsvin som selskap aldri noen gang har stått sterkere enn i dag. Ja, vi har et avlsmateriale i verdenstoppen, og avlsframgangen i 2016 har ikke vært større noen gang.

En vesentlig årsak til dette er innføring av genomisk seleksjon i det operative avlsarbeidet. Gjennomsnittlig tilvekst per dag for alle råner satt inn i semin siste året er på vel 1150 gram, med et fôrforbruk på under 2,0 fôrenheter per kg tilvekst. Purkeproduktiviteten i antall avvente smågris per årspurke øker, samtidig med at smågrisdødeligheten går ned. Eierskapet i Topigs Norsvin har bidratt til et større finansielt marked som gjør oss i stand til økt satsing på forskning og utvikling. Et nært og aktivt samarbeid med fagmiljøene i Topigs Norsvin har bidratt til styrking av Norsvins fagmiljø innen alle områder, noe som også har gjort oss mindre sårbare.

Vår styrke gjør også at eierne våre, samarbeidspartnere og kunder stiller høye forventninger til oss og hva vi kan levere i framtida. Dette er positive forventinger som gir motivasjon for framtida, og som er viktige for å kunne møte den teknologiske revolusjon som en nå ser komme med BigData og ny genteknologi.

Utfordringene i dette er å holde fokus på å forbedre eksisterende drift og teknologi, samtidig med å utvikle nye modeller og metoder basert på ny kunnskap og nye teknologier. Men det meste er mulig dersom en har ambisjoner, energi og vilje til å arbeide hardt mot et felles mål.