Publisert: 01.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Her er det svært god fortjeneste

Nordiske svineprodusenter har lenge forsøkt å etablere seg i det tidligere Sovjetunionen. Danam er den svineprodusenten som hittil har lykkes best. Etter to tiår i Ukraina har selskapet fått et oppsving i produksjonen.

 


- Her er det svært god fortjeneste

Nordiske svineprodusenter har lenge forsøkt å etablere seg i det tidligere Sovjetunionen. Danam er den svineprodusenten som hittil har lykkes best. Etter to tiår i Ukraina har selskapet fått et oppsving i produksjonen.

 

En stor del av fremgangen skyldes Danams unge leder, grisebonden Jeppe Bendix-Jørgensen.Den eneste eieren av svineprodusenten Danam var i mange år den danske entreprenøren Peter Hansen. Hansen er aktiv i Danmark innen en rekke ulike bransjer og land. Et land han tidlig gikk inn i var Ukraina, der han så store muligheter innen svineproduksjon.

 

Til stede hele tiden

 

Hansen etablerte seg i Ukraina i begynnelsen av år 2000, men dette ble aldri lønnsomt. Det var ikke før den unge svineprodusenten Jeppe Bendix-Jørgensen fra Sonderborg i Sør-Jylland gikk inn i Hansens selskap at noe begynte å skje. Lønnsomheten kom og omsetningen økte merkbart.- Det var i 2009 at jeg ble tilbudt deleierskap her i Ukraina, forteller Jeppe Bendix- Jørgensen. Min strategi er å være tilstede hele tiden, jobbe tilnærmet sju dager i uka hele året og ha oppsyn over gården. Å utnytte de kunnskaper som jeg har om svineproduksjonen var en selvfølgelig del av oppdraget, sier Bendix-Jørgensen.

 

I flere generasjoner

 

Jeppe Bendix-Jørgensen har vokst opp i Sonderborg på en gård med svineproduksjon. Han tilhørere en familie som har vært bønder fra langt tilbake i tiden, helt fra man begynte å føre kirkebok for de danske byers innbyggere.- Å ha svinehold ”i blodet” er en viktig del av framgangen her i Ukraina, sier Peter Hansen på telefon fra Sør-Afrika, der han befinner seg for øyeblikket. Mange etablerer seg her fra vesten og tror at man helt og holdent kan stole på den innenlandske arbeidskraften. Den innstillingen er helt feil, fortsetter Peter Hansen.

 

En annen mentalitet

Folket i Ukraina har en helt annen kunnskap om svineproduksjon, folk har et helt annet syn på det å være ansatt sammenlignet med oss i Skandinavia.Mange entreprenører fra vesten, som har stolt fullt og fast på landets medarbeidere blir derfor snart klar over denne annerledes måten å tenke på. Et tankesett som er en arv fra sovjettiden. I begrepet ”lønn” inngår nemlig retten som medarbeider til å forsyne seg og putte i egen lomme av den produksjonen man er i.

 

22 overvåkingskameraer

 

At saker og ting forsvinner er naturlig på gårdene i Russland og Ukraina, forteller Jeppe Bendix-Jørgensen. Det gjelder både dyr, korn og utstyr. At jeg hele tiden er til stede bidrar til mindre svinn, samtidig som jeg har vært nødt til å installere 22 overvåkningskameraer på gården.- Da jeg hadde installert denne overvåkningen økte lønnsomheten merkbart, fortsetter Jeppe Bendix-Jørgensen.Gården som han driver sammen med Peter Hansen ligger en times bilkjøring sør for Kiev. Gården var tidligere en kolkos med navnet Nova Silke. Det var da 200 personer ansatt på gården. I dag driver Jeppe Bendix-Jørgensen samme gård med 35 ansatte. Danam har 800 purker, og inntektene i 2010 vil bli nærmere 30 millioner kroner.Vi bruker dansk kunnskap og dansk teknikk, sier Jeppe Bendix-Jørensen. Det betyr at hver purke får 16 grisunger i året. Dette resultatet kan sammenlignes med purker i Ukraina og Russland som i snitt har 10 grisunger per purke. Prisen på svinekjøtt er høyere i Ukraina enn i de nordiske landene. I Ukraina får svineprodusenten 16 kroner per kilo, i Danmark er prisen nå ca 10 kroner.

 

Store kostnader

 

I gjennomsnitt får en ansatt på Bendix-Jørgensens gård tilsvarende 400 dollar i måneden i lønn. En lav lønn sammenlignet med de skandinaviske landene men høyt i Ukraina, der gjennomsnittlønnen for en landbruksarbeider ligger på ca 150 dollar per måned.Men vi har store utgifter sier Jeppe Bendix-Jørgensen. Siste år bygde vi en silo med plass til 2000 tonn fôrråvarer. Men det må også kjøpes inn korn, og det er en annen stor utgift. Til sammen har vi investert nærmere 20 millioner kroner de siste tre årene.- Vi produserer korn på 230 hektar og vi dyrker hvete og rug. Denne produksjonen dekker vårt behov for ca 10 måneder. Men som helhet går vår virksomhet veldig bra. De medarbeidere som jeg rekrutterer er også betydelig bedre enn da jeg kom hit, noe som er av stor betydning. Det er lite utskifting av personalet, sier han.

 

Ukraina mer fleksibelt

 

Jeppe Bendix-Jørgensen tror mer på Ukraina enn Russland.Russland er så enormt stort sier han. Byråkratiet virker betydelig vanskeligere enn her. Dette er også en stort land, Europas største, etter Russland, men landet er betydelig mer fleksibelt enn naboen i øst.Jeppe Bencix-Jørgensen sier at levestandarden i Ukraina er høyere enn i Russland. Folk lever bedre her, og er også mer vennligsinnede til vesten enn i Russland.Ukraina har gode sjanser til en dag å nå tilsvarende standard som andre land i Europa, sier Jeppe Bendix-Jørgensen. Landet ønsker å være moderne med normal europeisk levestandard.- Vårt selskaps del i den utviklingen er å bidra med en svineproduksjon av høy klasse, fortsetter Bendix-Jørgensen. Han ønsker å fortsette i mange år framover, og håper på god lønnsomhet.- En dag blir vi kanskje en av landets største svineprodusenter, men vegen dit er fortsatt lang. Vi utvikler gården skritt for skritt, sier han. Det er best slik for å få framgang i denne delen av Europa.