Publisert: 17.11.2017 Oppdatert: 10.04.2018

Stikkord:

Her er årets beste grise-avlere

Årets vinnere er kåret. Norges beste avlsbesetninger på gris ble offentliggjort på Avlsbesetningsmøtet torsdag kveld.


Her er årets beste grise-avlere

Årets vinnere er kåret. Norges beste avlsbesetninger på gris ble offentliggjort på Avlsbesetningsmøtet torsdag kveld.

Avlsbesetningene har en viktig rolle i norsk svineavl, og utviklingen av den norske grisen både for det norske og internasjonale markeder. De produserer avlsdyr og bidrar med registreringer og data på avlsdyrene i populasjonen.

Det kåres vinnere i tre kategorier: beste Landsvin- og beste Duroc–besetning, samt beste formeringsbesetning. Vinnerne troner øverst på listen blant annet som følge av god driftsledelse og gode avls- og produksjonsresultater. Overrekkelsen fant sted torsdag 16. november 2017, under festmiddagen på avlsbesetningsmøtet, den årlige møteplassen for avlsbesetningene.

Beste landsvinbesetning
Best av besetningene med Norsvin Landsvin er Tonje og Jan Botilsrud, Kirkenær, Hedmark. De vinner foredlingsbesetningsoppgjøret for 4. år på rad, og troner øverst med god margin. Botilsrud gjør en imponerende jobb for landsvinavlen og resultatene i besetningen blir lagt merke til, også i utlandet. For Norsvin er det av stor betydning å kunne vise til slike prestasjoner for det norske landsvinet.

Øvrige topplasseringer er:

2. plass: Hvam videregående skole, Nes, Akershus.

3. plass: Nils Henry Haugen og Raymond Himberg, Sandefjord, Vestfold.

Norsvin Landsvin bidrar med 25 % av genene i slaktegrisen i det vanligste krysningsopplegget i norsk svineproduksjon, og er en svært produksjonseffektiv og kjøttrik rase.

Beste durocbesetning
For besetningene med rasen Duroc er det Torgeir og Bodil Davidsen, Revetal, Vestfold, som troner øverst, for fjerde året på rad. De overtok besetningen i 2013 og har etter det levert stabilt gode resultater. Davidsen er dedikerte, dyktige og målbevisste og legger ned svært mange arbeidstimer i fjøset.

Durocrasen er nå felles farrase for alle i norsk svineproduksjon, og har som farrase et 50 % innslag i slaktegrisen. Duroc er også en av farrasene i produktporteføljen til Topigs Norsvin, og distribueres i mer enn 50 land internasjonalt.

Øvrige topplasseringer er:

2. plass: Vidar Bergsholm, Sandefjord, Vestfold.

3. plass: Ole og Christina Eggum, Nes, Akershus.

Beste formeringsbesetning
Årets beste formeringsbesetning er Jon-Birger Hangaard og Merete Lie, Kongsvinger, Hedmark. Hangaard la om drifta og begynte som formeringsbesetning i 2015, og nådde i år helt til topps blant totalt 47 rangerte besetninger. Det er svært imponerende for en så fersk avlsbesetning, og sier mye om kvaliteten i arbeidet som gjøres.

Formeringsbesetningene produserer krysningspurker (TN70), mødrene til den norske slaktegrisen.

Øvrige topplasseringer er:

2. plass: Arne J. Sesseng, Selbu, Sør-Trøndelag.

3. plass: Marit Rimestad og Magnar Fjeldheim, Vidafjorden, Rogaland.