Helseweb

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår iproduktporteføljen til Topigs Norsvin.Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin videre. Testopplegget innebærer at det

Login to view full content.