Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord: , ,

Helsegris får registrering av SPF-prøver

Stadig flere besetninger konverterer til SPF. For å ha godkjent SPF-status må en ha prøvetakingen på plass. Det blir lettere for slakteriene å følge opp dette når registreringen av SPF-prøver nå samles i Helsegris.


Av Sondre Stokke Naadland, Helsetjenesten for svin, Animalia

Helsegris utvides med en ny modul for registrering av SPF-prøver. Modulen skal være klar for registreringer så tidlig som mulig i 2019.

Det nye prøvetakingsregimet for SPF-besetninger ble vedtatt av Samarbeidsrådet i Helsetjenesten for svin i august 2017. Besetningsveterinæren skal besøke besetningene og ta ut prøver med hensyn til APP, nysesjuke og svinedysenteri. Dessuten skal veterinæren gå gjennom besetningen etter symptomer på skabb. For å følge opp disse prøvene har slakteriene en komplisert oppgave siden det ikke finnes noe arkiv eller oppfølgingssystem. Dette blir nå inkludert i Helsegris.

Omfattende prøvetaking
Konvensjonelle svinebesetninger kan konvertere til SPF på to måter; med eller uten bytte av besetning. Bytter man ikke ut besetningen, må man gjennomføre et 18 måneders langt prøveuttaksprogram med sju prøveuttaksserier. Ved å bytte ut besetningen med SPF-griser fra godkjent besetning, må det tas ut prøver fra griser som er født i besetningen to ganger med tre måneders mellomrom. Dersom det ikke påvises bakterier, parasitter eller antistoffer i noen av analysene, får besetningen godkjent SPF-status.

Med godkjent SPF-besetning er det ikke sikkert at man greier å holde smitte av de aktuelle sjukdommene ute av besetningen, selv om man har meget god smittebeskyttelse. Derfor må godkjente SPF-besetninger jevnlig dokumentere at besetningen ikke har hatt kontakt med noen av SPF-sjukdommene. For bruksbesetningene betyr det et prøveuttak hvert andre år. For avlsbesetningene er det høyere krav. Der må det tas ut prøver med hensyn til APP hver fjerde måned og resten av sjukdommene en gang årlig. Ved påvisning av en SPF-sjukdom, må besetningen på nytt gjennomgå prøveuttaksopplegg som ved konvertering. Klikk her for mer informasjon.

Viktige frister
Avtaleveterinæren skal dokumentere alle prøveuttak i Helsegris. I SPF-besetningene blir det viktig å merke seg fristene som gjelder i forhold til prøveuttak. Alle prøver i en prøveuttaksserie må tas ut i løpet av 14 dager. Selve prøveuttaket kan gjennomføres i tidsrommet fra en måned før uttaksfristen til en måned etter. Dermed har man to måneder for å gjennomføre prøveuttaket. Dokumenteres det ikke at prøvene er tatt ut innenfor disse tidsrammene, vil SPF-statusen falle bort. For at Helse­grissystemet skal vite at prøvene er tatt, må prøveuttaket dokumenteres så raskt som mulig etter uttak for å tydeliggjøre at en eventuell forsinkelse kan skyldes kapasitetsproblemer på laboratoriet. Deretter må veterinæren legge inn laboratoriereferansen for prøvene når den foreligger. Slakteriene kan dermed hente ut en gyldig SPF-status for utbetaling av SPF-tillegget.