Publisert: 25.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Helgesensaken trinn for trinn

 


Helgesensaken trinn for trinn

 

 

 

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA inspiserte restmengder i levende dyr og animalske produkter i Norge i september 2006, inkludert kontroll av legemidler brukt til dyr. Inspeksjonen ble gjennomført med representanter fra Mattilsynet. Ved produsentbesøk i Rogaland ble det avdekket avvik og andre forhold angående bruk av legemidler til dyr. Produsentene brukte Freddie Helgesen som veterinær.

 

 

Mattilsynet hadde fått bekymringsmeldinger om Helgesens bruk av legenmidler. 3. oktober 2006 utførte Mattilsynet Midt-Rogaland tilsyn hos en produsent i Dirdal som var fast kunde hos Helgesen. 1. mars 2007 gjorde Mattilsynet Rogaland og Agder, sammen med Statens Legemiddelverk, uanmeldte tilsynsbesøk hos Helgesen og en av hans faste kunder på Bryne.

 

 

11. mai 2007 ble saken sendt Mattilsynets hovedkontor, som gjorde egne undersøkelser av journaler og helsekort fra seks produsenter. Det ble holdt møter med Helgesen og produsenter av ham. De uttrykte full tillit til Helgesen. I november ble Helgesen informert om de faktiske opplysninger som ville bli lagt til grunn i saken.

 

 

22. mai 2008 varslet Mattilsynet om at det hadde fattet vedtak om å frata Helgesen hans autorisasjon som veterinær. Vedtaket var fattet etter uttalelse fra Det veterinærmedisinske rettsråd.. Helgesens advokat bestred grunnlaget for vedtaket. I august samme år møttes tilsynet, Helgesen og hans advokat.

 

 

13.11.2008 fattet Mattilsynet vedtak om å kalle tilbake autorisasjonen. Helgesens advokat påklaget vedtaket i desember, men vedtaket ble stadfestet av landbruks- og matdepartementet 18. mai 2009.

 

 

1. juni 2009 innga Freddie Helgesen stevning til Jæren tingrett. Hovedforhandlingen ble holdt 14. – 18. desember 2009.

 

 

Jæren tingrett frifant staten ved landbruks- og matdepartementet i dom av 14. januar 2010.

 

 

Freddie Helgesen vil anke dommen.

 

 

 

 Han brukte ulovlig Penikel til spedgris, og de humanmedisinske preparatene Zantac, Tagamet, Cimal og Paralgin Forte til produksjonsdyr.  Han brukte en selvlaget blanding av flere medisiner mot adenomatose, og noe ble satt igjen til etterbehandling av dyreeieren. Medikamentblandingene ble populært kalt Helgesenblandingen eller Helgesens mikstur.  Helgesens bruk av medhjelper, særlig dette at det ble satt igjen medisin slik at kunder kunne sette i gang egenbehandling uten forutgående klinisk undersøkelse av veterinær.  Det ble påpekt feil ved journal- og helsekortføring.  Høyt forbruk av antibiotika, særlig bredspektrete preparater, med dertil økt fare for resistens.  Kilder:Mattilsynets vedtak om å kalle tilbake veterinær Freddie Helgesens autorisasjon 13.11.2008Dom i Jæren tingrett, Sandnes, 14. januar 2010. Samtaler med Freddie Helgesen, februar 2010

 

Dette felte Helgesen: