Publisert: 27.06.2019 Oppdatert: 27.06.2019

Stikkord:

Husdyrgjødsel:

Hele Innlandet får spredningstilskudd

Innlandet, de sammenslåtte fylkene Hedmark og Oppland, har innført alle ordningene til miljøvennlig husdyrgjødsel.


Hedmark har hatt tilskuddsordninger for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel siden 2005, og innvilget for søknadsomgangen 2018 13,1 millioner kroner i tilskudd for 201 665 dekar.

Oppland innførte tilskudd for nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel i 2018 og innvilget 3,1 millioner kroner i tilskudd for 39 457 dekar i fjor.

Dette er det eneste tiltaket under miljøtemaet «utslipp til luft», men det er også viktig med hensyn til avrenning av næringsstoffer til vann.

Fra og med søknadsomgangen 2019 gjelder alle tiltakene som det er mulig å innvilge tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest til i begge fylkene;
• Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (i etablert eng).
• Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (bløtgjødsel både i åpen åker og voksende kultur).
• Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding (innen to timer).
• Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange.

For areal hvor det innvilges tilskudd til ett av tiltakene ovenfor, kan det i tillegg innvilges tilskudd for spredning av husdyrgjødsel/biorest med tilførselsslange. Det betyr at gjødsla pumpes ut til sprederen for å unngå jordpakking av tunge tankvogner.

Fellesvilkår for tiltakene nevnt ovenfor er at det bare kan innvilges tilskudd for ett tiltak per areal per år. Det betyr at hvis du søker tilskudd til nedfelling/nedleggelse av husdyrgjødsel/biorest eller spredning om våren eller vekst­sesongen på et areal, kan du ikke søke tilskudd for spredning etter førsteslåtten på det samme arealet. Foretaket kan imidlertid søke om tilskudd for ulike tiltak på ulike arealer.