Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Hekta på vekta» blir høstens studiehefte

Med tittelen «Hekta på vekta» kan en kanskje forledes til å tro at neste studiehefte er et slankekurs, men det er slett ikke tilfellet! Det er tvert i mot et ønske om mer fokus på spesielt avvenningsvekter, og dessuten også riktig hold på purkene.


«Hekta på vekta» blir høstens studiehefte

Med tittelen «Hekta på vekta» kan en kanskje forledes til å tro at neste studiehefte er et slankekurs, men det er slett ikke tilfellet! Det er tvert i mot et ønske om mer fokus på spesielt avvenningsvekter, og dessuten også riktig hold på purkene.

 

Norsvin er i samarbeid med Gilde i gang med å utvikle studieheftet. I heftet tar en opp en del viktige forhold for å nå målet for Superpurka 2010, det vil si hvordan en skal oppnå holdbare purker med god fruktbarhet og melkeproduksjon, samt friske avvente smågriser med høge vekter.

Fôring av purker, fôring av smågris i dieperioden, forebygging av avvenningsproblemer og bruk av ammepurker vil bli sentrale temaer i heftet. Vi håper dette blir interessante temaer for diskusjon i studieringene, slik at det også neste år blir mange aktive studieringer som et viktig bidrag til både faglig og sosialt miljø blant svineprodusentene.

Studieheftet vil være klart for utsendelse ca. 15. oktober, og være beregnet på studiering uten lærer. Heftepris kr 220,-.