Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Stikkord:

– Har løftet oss alle

– Dette har vært et stort push framover for alle oss som driver satellittbesetninger i Sommerveien, sier Alf Eivind Myren på Vegårdshei i gamle Aust-Agder.


Bildet: – Vi får også gode tilbakemeldinger fra slaktegrisprodusenter som kjøper smågris av oss, sier Alf Eivind Myren.

 

 

Han synes at det nesten er vanskelig å tro at SPF er så bra som det virkelig viser seg å være. 

– Vi har fått veldig bra resultater i alle satellittene, og jeg er i hvert fall kjempefornøyd med drifta slik den går nå. Vi får også gode tilbakemeldinger fra slaktegrisbesetningene som kjøper smågriser av oss, sier han.

Myren sier at han også merker litt større generell interesse for svineproduksjonen i regionene, og at det faktisk kan være nye produsenter på gang. Omlegginga til SPF har vært en faktor som dytter næringa i riktig retning. Svinemiljøet i Agder er absolutt ikke større enn det behøver å være, så det er viktig at også nye vil lukte på mulighetene innenfor svineproduksjon. 

– I ringen vil jeg si at vi har et vanvittig godt miljø. Det har vært med på å pushe oss framover, sier Myren.

Svineprodusenten, som også er maskinentreprenør, sier at de har vært inne på tanken om kanskje å utvide produksjonen på egen gard. Men han vet ikke om han tør i disse tider, ikke minst fordi en ikke kan være helt sikker på at alle utstyrsleverandørene er leveringsdyktige av nødvendige innsatsfaktorer til enhver tid. Det blir dårlig butikk hvis en setter i gang et dyrt byggeprosjekt for så å oppdage at du eksempelvis ikke får tak i ventilasjonsvifter eller andre nødvendige ting som du må ha for å kunne bruke huset. Risikoen er litt større nå enn før.

– Det er kanskje litt feigt å tenke sånn, men vi er unge produsenter fortsatt. Kanskje lukter vi på det senere. I øyeblikket er det flisfyringsanlegg vi kikker nærmere på. Målet er naturligvis å redusere strømutgiftene i inn- og uthus. Vi har nå hatt strømregninger på oppunder 40.000 kroner måneden, så da er det naturlig å vurdere mulig­hetene for å utnytte egne ressurser i skogen på en bedre måte enn i dag, sier Alf Eivind Myren.