Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Har levert 30 000 brannvarslingsanlegg til norske bønder

Det Oppdal-baserte selskapet Elotec er største leverandør av brannvarslingsanlegg til landbruket i Norge, og har levert 30 000 anlegg til norske bønder.


Har levert 30 000 brannvarslingsanlegg til norske bønder

Det Oppdal-baserte selskapet Elotec er største leverandør av brannvarslingsanlegg til landbruket i Norge, og har levert 30 000 anlegg til norske bønder.

Beregninger tilsier at verdier for to milliarder kroner er spart som følge av tidlig varsling og rask slukking av bonden. Elotec kan i år glede seg over 20 år i bransjen for å sikre liv og verdier i norsk landbruk.

Brannvarslingsanlegg gir tidlig varsling og har gjort at mange bønder har klart å slukke branntilløp før større skade har oppstått. Landbrukets Brannvernkomité gjennomførte en undersøkelse blant 6000 bønder i 2010, som viste at 85 prosent av alle branntilløp ble slukket av bonden før større skade oppsto. Der brannvarslingsanlegg var installert, var sjansen for totalskade halvert.

Når gårdsbranner oppstår har brannvesenet ofte for lang utrykningsvei til å kunne gjøre annet enn å redde tilstøtende bygninger når de kommer. Derfor må bonden være sin egen brannmann og de første minuttene er kritiske for å avverge katastrofe.

Gjensidige Forsikring har for perioden 1996 – 2008 dokumentert branntilløp i landbruket som ble slukket på grunn av tidlig varsling fra brannvarslingsanlegg. De har så gjort anslag på hva en tilsvarende totalskade på disse gårdene ville ha medført, og dette summerte seg til to milliarder kroner, 15 000 dyreliv og 30 000 fjørfé, og trolig et ti-talls menneskeliv.

En annen leverandør av brannvarslingsanlegg, Autronica, har sluttet å levere til norsk landbruk som marked. Kunder oppfordres til å kontakte Landbrukets brannvernkomité om de opplever utfordringer i forhold til ditt brannvarslingsanlegget sitt. (post@lbk.no)