Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Stikkord:

Har du god dyrevelferd i grisehuset ditt?

På vegne av ei samlet næring sendte Norsvin Rogaland, Nortura, Prima, Fatland, Felleskjøpet og Fiskå ut denne meldingen i mai i vår;


“Norsk svinenæring har et felles mål om dyrevelferd i verdenstoppen. Signalene fra Mattilsynet er alvorlige for næringen vår. Mattilsynet varslet opptrapping av tilsyn i alle slaktegrisbesetninger i Rogaland straks, og derfor vil vi nå ut til alle gjennom dette brevet og gi råd om hvordan vi ønsker ei samlet næring skal opptre.

Håndtering av syke og skadde dyr, bruk av sykebinge, avliving, bruk av rotemateriale, dyretetthet og fiksering er områdene Mattilsynet mener at næringen må forbedre. Det er ikke lov å fiksere, kun unntaksvis. Bruk strø og rotemateriale slik at det alltid er noe igjen. Sørg for rask behandling av syke/skadde dyr, og bruk sykebinger. Avliv sjanseløse tilfeller. Rett avliving er med bedøvelse (boltpistol/skudd) og avblødning (stikk med kniv). Det skal alltid avblødes”, skriver næringens representanter.

“Vi må samarbeide godt med Mattilsynet, slik at vi kan snu inntrykket de har av vår næring. Regelverket skal følges, og vi må vise nærinmgen fra en rett side”, heter det i meldingen.