Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

Stikkord:

Har aldri vært mer verdt

En hel haug med vekslende landbruksministre har hatt nye gjødselforskrifter på pulten sin. Men lite har skjedd. Ingen har turt å skjære igjennom og ta ­beslutninger. Nye forskrifter har vært diskutert i 10 – 15 år, men ennå har det ikke kommet noen avklaringer. 


I mellomtiden har stadig flere departementer, direktorater og fagmiljøer kommet med sine innspill og synspunkter på saken. Dert virker som om temaet er så konfliktfylt og vanskelig at de departementene som skal beslutte noe om dette ikke tør å gjøre det. Når skal husdyrprosentene få forutsigbarhet på dette viktige området?

Dette er viktig for tusener av norske husdyrprodusenter. Mange stiller viktige beslutninger om investeringer og satsing i bero som følge av at de ikke vet hvilke krav og rammebetingelser som kommer. Slik kan vi ikke ha det. Nå er det tid fort beslutninger og avklaringer. Produsentene fortjener å vite hva de skal forholde seg til i forhold til videre planlegging og utvikling.

 

«Skal Sandra Borch bli den ­første av en rekke landbruksministre som tør å skjære gjennom i denne saken?»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Hvis det kan være til noen hjelp, så har vi gjødsel som eget tema i dette nummeret. Aldri har norsk husdyrgjødsel vært mer verdt i økonomiske og agronomisk forstand enn nå. Dette er en kjempe­ressurs som vi naturligvis må forvalte på best mulig måte.

Mange av dagens svineprodusenter er innovative og flinke og tar til seg ny agronomisk kunnskap. Gjødselseparering blir stadig mer etterspurt og interessant. Noen har også luktet på N2 Appplied-­teknologien hvor man trekker nitrogen fra husdyrgjødsel. Nedmoldingstider og teknikker er også viktige for verdien av husdyrgjødsla. 

Skal Sandra Borch bli den første i en lang rekke av landbruksminstre som tør å ta en god og godt faglig begrunnet beslutning i denne saken?