Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hampshire – ny rase med eget fôr?

Nå er Hampshire-krysninger på plass i Norge. Mye tyder på at disse ikke trenger eget fôr eller en annen fôringsstrategi.


Hampshire – ny rase med eget fôr?

Nå er Hampshire-krysninger på plass i Norge. Mye tyder på at disse ikke trenger eget fôr eller en annen fôringsstrategi.

 

Hampshire er en amerikansk rase som er ny i Norge og innført fra Sverige. Høyere kjøttprosent og tilvekst, større andel edle stykningsdeler og god smak framheves som fordeler ved rasen, mens lav pH-verdi i kjøttet og stort drypptap er ulemper. I forbindelse med slaktegrisproduksjon er det som far i trerasekrysning med hybridpurker at rasen nå brukes i Norge.

Norsvin har siden mai 2007 levert stadig flere sæddoser fra sine Hampshireråner til norske svineprodusenter. Opptil 1000 sæddoser forlater rånestasjonen på Hamar hver måned. I tillegg er det også et titalls råner ute hos enkeltprodusenter.

Både Sverige og Danmark har lang erfaring med slike krysninger, men danskene er nå i ferd med å ta Hampshire ut av sin populasjon.

Fôringsforsøk på trerasekrysninger med Hampshire gjort av Lantmännen i Sverige viser kun marginale forskjeller i produksjonsresultater mellom ulike protein- og aminosyrenivå. Lantmännen har funnet at effekten av å øke innholdet av fordøyelig lysin fra 7 til 8 g/FEn har variert fra ingen utslag til en økning i kjøttprosenten på opptil 0,5 prosentenheter. Tilvekst og fôrutnytting ble ikke påvirket av aminosyrenivået slik vi finner det i vanlig slaktegrisfôr. Kraftfôrblandingene som Felleskjøpet har utviklet til slaktegris dekker øvre del av Lantmännens spekter når det gjelder aminosyrenivå og vil derfor fint kunne dekke den nye rasekrysningens behov.

Generelt har det norske fôret høyere innhold av aminosyrer og protein per FEn enn fôret i Sverige og Danmark. Det er derfor ikke nødvendig å utvikle eget fôr til den nye rasekrysningen eller justere det eksisterende fôret. Slaktegrisprodusenter med Hampshirekrysninger kan fôre disse på samme måte som Noroc eller Norhybrid/Privathybrid.