Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Halve livet i Norsvin

Svein Erik Stavne har en kjent stemme for mange av Norsvins kunder. Det er ikke få svineprodusenter han har snakket med i telefonen de siste 25 åra.


Halve livet i Norsvin

Svein Erik Stavne har en kjent stemme for mange av Norsvins kunder. Det er ikke få svineprodusenter han har snakket med i telefonen de siste 25 åra.

 

– Nei, det har nok blitt noen, medgir Stavne. Som driftsleder for produksjon og distribusjon av sæd fra Norsvinsenteret har han mang en gang vært ankermannen hvis forsendelsene blir forsinket, eller ikke kommer tidsnok fram av andre grunner. Da er gode råd dyre, men Svein Erik vet som regel ei råd, lørdag som tirsdag. For han er en jordnær og handlekraftig mann. På personalseminarspråket ville han antakelig blitt karakterisert som løsningsorientert. Men trønderen og Rosenborg-tilhengeren følger bakken. Ingen høye baller ut i ingenmannsland der, nei.

I august i fjor var det 25 år siden daværende direktør Torbjørn Almlid tauet inn Stavne som praktisk assistent til lab’en på Stensby, som det het den gangen, for å jobbe med utvikling av frossen sæd på gris. Etter hvert fikk han ansvaret for produksjon og distribusjon av sæd, og det har han hatt siden.

Besetningen i rånefjøset og på lab’en har vært stabil de ti siste åra. I dag er de til sammen 12 stykker i fjøset, laboratoriet og distribusjonen.

 

Over 400 000 doser

– Hvor mange doser ble det solgt i fjor, og hvor mange produkter har det blitt etter hvert?

– Vi solgte 411 000 sæddoser i fjor, og da hadde vi ni forskjellige salgsprodukter. Produkttilbudet har utviklet seg ganske fort. I 2003 hadde vi for eksempel ikke mer enn fem.

– Får du telefon fra mange grinete svineprodusenter som ikke har fått det de har bestilt?

– Egentlig ikke. Men når folk først ringer til meg, så har de som regel en grunn. Da er det et problem som må løses, for eksempel forsinkete forsendelser. Men jeg synes vi har opplevd en klar forbedring også på dette punktet.

Et lite hjertesukk har jeg likevel; fortsatt er det mange som ikke setter seg inn i beskjeder vi gir om bestillingsfrister ved høytider, endringer i bestillingsrutiner og liknende. Jeg tror vi hadde 17 telefoner på nyttårsaften da det var stengt. Men vi svarer og forklarer selvfølgelig alle som spør.

– Hva er den store skrekken?

– Det er nok produksjonsstans som følge av sjukdom eller brann. Det har vi heldigvis sluppet. Det har faktisk ikke gått en dag uten produksjon i Norsvin, og det er egentlig ganske godt gjort når en tenker på alt det utstyret vi er avhengig av. En stabil og god arbeidsstokk er også avgjørende, og det har vi heldigvis, sier Stavne.

Mandag er den desiderte arbeidstoppen. Omtrent 40 prosent av ukeproduksjonen skjer nettopp da.

 

Måtte blande sjøl

Det har skjedd store endringer i de 25 åra Svein Erik Stavne har jobbet i Norsk Svineavlslag og Norsvin. I starten og fram mot 90-tallet var det sæd på tablettglass. Med forsendelsen fulgte det ei flaske med fortynningsvæske, og mottakeren måtte blande sjøl. Så kom opphellingsmaskina, og da ble det sæddoser i tube, ferdig blandet.

Alle i Norge kan derfor få sæden dagen etter at den er produsert. Den nye sæden med fem dagers holdbarhet øker naturligvis fleksibiliteten, og den har halvert svinnet. Men utviklingen stopper nok ikke der. Det har lenge vært jobbet med nye teknikker.