Publisert: 19.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gunstig for folk og fe

Menneskekroppen får positive virkninger av Omega-3 fettsyrer. Det samme skjer for dyret og kjøttet når en bruker marine råvarer på en kontrollert måte i kraftfôret, skriver artikkelforfatterne.


Gunstig for folk og fe

Menneskekroppen får positive virkninger av Omega-3 fettsyrer. Det samme skjer for dyret og kjøttet når en bruker marine råvarer på en kontrollert måte i kraftfôret, skriver artikkelforfatterne.

Omega-3 fettsyrer har vist seg å ha positiv virkning i menneskekroppen. Dette er knytta til de lange omega-3 fettsyrene i fiskefett. Ved å bruke marine råvarer i kraftfôr vil de lange omega-3 fettsyrene virke positivt for dyret sjøl samtidig som de lagres i kjøttet. Kjøttproduktene vil dermed ha en gunstigere fettsammensetning for konsumenten.

 

Omega fettsyrer

 

Fett består av ulike typer fettsyrer som kan være metta eller umetta. De umetta fettsyrene har gunstig virkning i kroppen, og gjelder særlig gruppen Omega-3 fettsyrer. Disse har vist seg å ha positiv effekt mot hjerte- og karsykdommer og vil være viktig for immunforsvaret. I tillegg til Omega-3, fins Omega- 6 og Omega-9 fettsyrer. Omega-9 fettsyrene kan kroppen produsere sjøl når det er behov. Omega-3 fettsyra alfa-linolensyre, (C18:3) og Omega-6 fettsyra linolsyre (C18:2) er essensielle. Med essensielle menes at de ikke produseres i kroppen.

 

Mennesker og dyr må derfor ha jevn tilførsel av essensielle fettsyrer via kosten eller fôret. Til både mennesker og dyr er tilførselen av Omega-6 fettsyrer rikelig. Fokuset er dermed å øke innholdet av Omega-3 fettsyrer i kosten til både mennesker og dyr. I teorien kan kroppen bruke alfa-linolensyre (C18:3) til å lage lange Omega-3 fettsyrer (Figur 2). Denne omdanningen har vist seg å være lav hos mennesker og dyr. Mange forskere hevder at også de lange omega-3 fettsyrene er essensielle og må tilføres gjennom kosten.

 

Essensielle fettsyrer: Fettsyrer som må tilføres via fôret/kosten

 

Lange Omega-3 fettsyrer: EPA, DPA og DHA 

 

Fiskefett – rik på gunstige fettsyrer

 

Det er stort fokus på fiskefett som gir positive helseeffekter i menneskekroppen. Dette er knytta til innholdet av de lange Omega-3 fettsyrene EPA (C20:5) og DHA (C22:6) som det er mye av i fiskefett. Proteinfôrmidlene fiskemjøl og fiskeensilasje innholder ca 10 % fett på tørrstoffbasis. Av dette fettet kan de lange Omega-3 fettsyrer være ca 20 %. Så i tillegg til å være gode proteinkilder med flere essensielle aminosyrer, bidrar fiskemjøl og fiskeensilasje med lange Omega- 3 fettsyrer. Men ukontrollert bruk av marine råvarer kan gi smaksfeil og lite lagringsstabile kjøttprodukter. Omega-3 fettsyrer og mulig omdanning i kroppen:

 

C18:3 a-linolensyre à C20:5 EPA  à C22:5 DPA  à C22:6 DHA

 

Lange Omega-3 fettsyrer er positivt for dyr

 

 For dyr som for mennesker er Omega-3 fettsyrer essensielle. Fettsyrene bidrar med energi, men de har også viktige fysiologiske oppgaver. Det er vist at de lange Omega-3 fettsyrene stimulerer immunapparatet hos alle dyreslag. Dette kan gi seg utslag i bedre helse og dermed forbedret produksjonsresultat.

 

I hundeernæring er det blant annet vist betennelsesreduserende effekt av de lange Omega-3 fettsyrene. Mangelsymptomer hos hund er blant annet kløe, tørr hud og infeksjoner i hud- og pelsområdet. Det er også funnet at de lange Omega-3 fettsyrene forbedrer ledda hos hund og hest.

 

I en nylig avsluttet norsk undersøkelse ble det vist positiv effekt på ledd hos hester som ble fôret med ekstra tilskudd av norsk fiskeolje. Forskerne registrerte også bedre kvalitet på hud, hår og hover hos hestene som fikk tilskudd av fiskeolje. Bruk av marine råvarer i fôr til drektige purker i laktasjon stimulerer immunstatusen til smågris som igjen kan gi bedre produksjonsresultater.

 

Hos gris har det også blitt funnet positive effekter på reproduksjon, kullstørrelse og smågrisdødelighet for å nevne noen. Hos fjørfe er det beskrevet at de lange Omega- 3 fettsyrene kan øke immunforsvaret. Dette viser at et visst innslag av Omega-3 fettsyrer i fôret kan være gunstig i hele livssyklusen.

 

Omega-3 beriking av husdyrprodukter

 

Felleskjøpet Fôrutvikling har deltatt i prosjekt på gris og deltar i prosjekt på fjørfe, for å studere effekt av fôrsammensetning på produktkvalitet. I flere av forsøkene er råvarer med Omega-3 fettsyrer brukt. Det er analysert hvor mye av Omega-3 fettsyrene i fôret som finnes igjen i kjøttet, og det er også utført smakstester på kjøttet for å avdekke eventuelle smaksfeil.

 

Svinekjøttkvalitet

 

 I 2002, da Edelgrisfôret blei lansert, blei marine råvarer, som også er en kilde til Omega-3 fettsyrer, tatt ut av fôret til slaktegris. Bakgrunnen var kvalitetsproblemer på kjøttet. På den tida var ikke kunnskapen rundt bruken av miljøfôr og marine råvarer tilstrekkelig. Gjennom forsøk og økt kunnskap om kvalitet på marine råvarer er det mye som tilsier at en på ny kan åpne for muligheten for å bruke noe marine råvarer i fôr til slaktegris.

 

Ved innføring av en kontrollert inngang av marine råvarer i slaktegrisfôr vil dette virke positivt for dyra sjøl. Samtidig vil svinekjøtt og bearbeida produkter få en gunstigere fettsyresammensetning. Vi ser en trend internasjonalt og nasjonalt med økning i antall Omega-3 berika produkter. Foreløpig har ikke denne trenden nådd kjøttbransjen i Norge. Ved å endre fôret til dyra er det mulig å produsere Omega-3 berika kjøttprodukter uten at det går på bekostning av kjøttkvaliteten.