Publisert: 24.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gull og sølv på Eurotier

Det ble delt ut seks gullmedaljer og femten sølvmedaljer for nyskapende produkter på Eurotier 2014. Om lag en tredjedel av dem var av særlig interesse for svineprodusenter.


Gull og sølv på Eurotier

Det ble delt ut seks gullmedaljer og femten sølvmedaljer for nyskapende produkter på Eurotier 2014. Om lag en tredjedel av dem var av særlig interesse for svineprodusenter.

Hannover En del nyskapninger av mer generell teknisk art, for eksempel på bygnings- og energigjenvinningsområdet, kan også være av interesse for svineprodusenter. Men her får du glimt av noen av de spesielt premierte produktene. Ikke alt er like aktuelt under norske forhold av agronomiske og dyrevelferdsmessige grunner, men det kan like fullt være nyttig å se hva som utvikles og presenteres.

 

Gullmedaljer Helfôrmais til slaktegriser

Big Dutchman ble premiert for innovasjon i sitt såkalte PEF-system. For europeiske bønder som dyrker mais kan dette absolutt ha interesse. Mais er som kjent et klassisk og velkjent grisefôr. Det nye består imidlertid i at en kan lage fordøyelig fullfôr av hele maisplanta til grisen. Fordi grisen er enmaget er mange mulige fôrkilder dårlig egnet fordi dyret mangler korresponderende enzymer. Men hvis du bruker inntil 15 prosent av samlet fôrmengde med silomais, så åpner det nye PEF-systemet for at cellene åpner seg og cellesafta kommer ut slik at det blir fordøyelig for grisen. For den som dyrker mais vil selvsagt bruk av hele maisplanta kunne bidra til å redusere fôrkostnadene, blant annet fordi en kan utnytte maisarealet bedre og dermed brukt innspart areal til noe annet.

Grise-pick up

Meier Brakenberg GmbH & Co. viste Porky’s pick-up, den første selvdrevne kadaverhentevogna for døde slaktegriser og purker. Vogna er konstruert slik at den kan plukke opp og kjøre vekk kadavre uten manuell inngripen av røkteren. Under transporten kan røkteren henge komfortabelt med på et fotbrett, som også kan koples av. Det sparer altså røkteren for fysiske anstrengelser. Men du oppnår også en hygienisk uttransport av kadaveret. Røkteren trenger altså ikke å være I kontakt med det døde dyret i det hele tatt. Det er heller ingen bakkekontakt mellom gulvet og dyret fra det plukkes opp til det kommer til stedet for avlevering.

Veksthusinspirert

Schippers GmbH lanserte et helt nytt konsept for smågrisproduksjon (HyCare). Vi ble fortalt at ideer og inspirasjon i stor grad er hentet fra moderne veksthusfarmer, hvor det er helt vitalt å holde kontroll på klima, helse og andre grunnleggende produksjonsforhold. Fødebingen som du ser på bildet kan vi jo glemme under norske forhold. Men ideen er altså at alle bingene har hjul på undersiden. Under hjulene ligger det rammekonstruksjoner som gjør det lett å flytte binger til andre rom eller avdelinger. Du flytter med andre ord ikke enkeltdyr, men hele binger fra en avdeling til en annen. Dette åpner for en helt annen måte å kontrollere produksjonen på i et svært arbeidseffektivt system. En tar på mange måter velprøvde high-tech transportløsninger fra annen industri inn i grisehuset. Gjødsla renner ut i bunn og direkte inn i rørsystemer til gjødsellagre utenfor bygget. Innmaten i plastbingene løftes lett ut, og gjør vasking, renhold og desinfisering svært effektivt, enten en bruker manuell arbeidskraft eller roboter til dette.

Sølvmedaljer

 

Ny fiberkilde til griser

FaserGold fra Gelamin, et firma som produserer husdyrfôr, er en ny fiberkilde til smågriser, purker og slaktegriser med ernæringsmessige og dietetiske fordeler. FaserGold lages av soyaskall/hams. Disse behandles på en patentert måte hvor en bruker trykk, temperatur, fuktighet og mekanisk behandling slik at eksempelvis vannbindingsevne og fermentering i grisens store tarmsystem påvirkes positivt. Oreganoolje er også en del av produktet. FaserGold skal hjelpe til å opprettholde normal fordøyelse I energirasjoner og forbedre gjødselkonstistensen. Leverandøren hevder også sjøl å ha observert at produktet skal ha positive effekter på dyrets oppførsel.

Ventilatorvasker

Håndtak/skaftvaskeren Flexi fra Meier-Brakenberg GmbH & Co. ble også premiert med sølv. Den kan koples til høyttrykksspyleren, og gir effektiv og brukervennlig høyttrykksvask av ventilatorerpiper og blad fra gulvnivå. En fleksibel struktur gjør det mulig å føre den gjennom viftebladene. Ved hjelp av vanndyser som spruter til sidene og nedover, trekkes den oppover av seg selv mens den er i bevegelse. Brukeren kan gå unna og beskyttes mot vaskevannet. Den skal altså være rask og brukervennlig, samtidig som den bidrar til at renvaskede piper og ventilatorer reduserer deres energikostnader i drift.

Nivåregulert blandevifte

Den nyutviklete blandevifta fra Big Dutchman GmbH tar fôrblandinga i våtfôrtanken til et nytt nivå. Den nyutviklete blanderen følger nivået i tanken slik at den hele tida er dekket av det fôret som skal blandes. Den fungerer med andre ord uavhengig av om det er mye eller lite fôr i tanken. Dette skal gi bedre og mer optimalt blandet fôr uavhengig av mengde i tanken. Blanderen kan også beveges vertikalt opp og ned langs drivakselen. En reduserer dermed sprut og søl og gir bedre tankhygiene.

Overvåker slaktegrisene

“ConditWatch” er en ny måte å overvåke slaktegriser på. Systemet av utviklet av Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte i Berlin i samarbeid med firmaene Convia GmbH og Agrar Handelspartner Woldegk GmbH. Grisene lokkes inn i en binge, hvor de også får behagelig massasje i flanken av noen gummiruller. Men hovedpoenget er å analysere dyras tilstand for å optimalisere utslaktingsstrategien. Systemet gjør det mulig å bestemme forholdet mellom fett og muskler på basis av bioelektrisk motstand, en metode som er kjent fra humanmedisinen. Måling av bioelektrisk motstand gjøres ved hjelp av fire mobile sensorruller som passer på dyrekroppen. Etter at det er etablert dyrekontakt blir elektriske impulser sendt gjennom kroppen. To sensorer på den ene siden av kroppen sender signaler, og to sensorer på den andre siden tar i mot signalene. Ved hjelp av en eksisterende veieenhet blir finner en ut kroppsvekta, som blir beregnet sammen med dyrets størrelse og den bioelektriske motstanden måles ved hjelp av spesiell software. Målte verdier kan knyttes opp til det enkelte dyr i eksisterende registrerings- og styringsprogrammer som bonden bruker for dyret. De beregnete verdiene gir grunnlag for å optimalisere utslaktings- og salgsstrategien.

Sparer kjeden

Det tyske firmaet Lastrup GmbH fikk sølv for sitt nyutviklete drev til drift av kjeder i tørrfôringsanlegg. Drivhjulets roterende hjul skal redusere belastningen og påkjenningen på kjedet i forhold til systemer som vanligvis er i bruk i dag. Vi fikk dessverre ikke sett det i praktisk bruk, men poenget er rett og slett å spare fôrkjedene for påkjenninger, og dermed redusere farene for hyppige brudd og annen driftsstans.

Drikkevann a la carte

Riktig og god vanntilførsel er viktig for grisen. Universitetet i Bonn viste, sammen med Möller GmbH, en klimacomputer for temperaturstyring av drikkevannet. Grisen blir med andre ord presentert for en a la carte-meny med drikkevann i tre forskjellige temperaturer. I den ene nippelen er det eksempelvis vann som holder romtemperatur. I den andre nippelen er det drikkevann som er fem grader varmere enn romtemperaturen, og i den tredje er det drikkevann som er fem grader kaldere enn romtemperaturen. Ved å følge med på hva grisene til enhver tid velger kan det gi informasjon om dyra stresses av varme eller det motsatte. Drikkevanene forteller hva som kan stresse grisen. Valg av drikkevann kan derfor være en god indikator på grisens velbefinnende, og dermed om en bør gjøre tiltak for å endre temperatur eller klimaforhold.