Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grovfôr dyrere enn kraftfôr


Grovfôr dyrere enn kraftfôr

 

Nye anslag for sjølkost i melkeproduksjonen tyder på at grovfôr er dyrere enn kraftfôr. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

På bakgrunn av tallmaterialet fra de årlige driftsgranskingene har NILF gjennomført en spesialundersøking for å finne faktisk sjølkost på grovfôr. Resultatet viser at samlet kostnad per fôrenhet kan anslås til kr 3,67. Dette er betydelig mer enn kraftfôrprisen på kr 2,50. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.