Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grøstad Gris


Grøstad Gris

 

Grøstad Gris A/S videreforedler og selger svinekjøtt fra frittgående gris. Grisen stammer i dag fra gården Grøstad pluss seks andre gårder i Vestfold og Hedmark. Fra i høst er denne grisen også godkjent som økologisk. Slakting skjer i dag hos Gilde i Tønsberg mens videreforedling skjer i egen bedrift ved Larvik. I dag foredles og omsettes et par tusen slaktegris i året gjennom bedriften. Dette er tenkt økt til 5000, eller nærmere 500 tonn om et år. Både Ica-kjeden pluss butikker i Norgesgruppen selger produktene fra Grøstad.

Grøstad Gris har satt egne krav til sin svineproduksjon. En slaktegris skal for eksempel ha både tilgang til inneareal pluss minimum 200 kvadratmeter uteareal per gris. Også inntransport til slakteri pluss mørning etter slakting har tilleggskrav i forhold til konvensjonell gris. Se også www.grostadgris.no