Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grønt lys for Malvikprosjektet

 Spis Grilstad vurderer å bygge skjære- og foredlingsfabrikk på nabotomta til det nye Norturaslakteriet som nå bygges i Malvik utenfor Trondheim. Konkurransetilsynet har gitt grønt lys for slaktesamarbeidet mellom de to konkurrentene.


Grønt lys for Malvikprosjektet

 Spis Grilstad vurderer å bygge skjære- og foredlingsfabrikk på nabotomta til det nye Norturaslakteriet som nå bygges i Malvik utenfor Trondheim. Konkurransetilsynet har gitt grønt lys for slaktesamarbeidet mellom de to konkurrentene.

Spis Grilstad AS og Nortura BA offentliggjorde i desember avtalen om å kutte slaktekostnadene i Trøndelag ved at Nortura overtar og ferdigstiller Malvik-fabrikken for et større volum, og leieslakte for Spis Grilstad. Å samle selskapenes storfe- og småfeslakting/-skjæring i en ny og moderne fabrikk, gir stordriftsfordeler som kommer alle til gode. Griseslaktinga til Nortura fortsetter som før i Steinkjer. Malvikløsningen er industrielt riktig for å få utført en nødvendig samfunnsoppgave til lavest mulig slaktekostnad. Konkurransen i forbruker- og tilførselsmarkedet fortsetter med samme styrke som tidligere.

 

– Vår vurdering har hele tiden vært at oppkjøpet av den påbegynte Malvikfabrikken er godt innenfor konkurranseloven, nettopp fordi dette samarbeidet gavner både forbruker og bonde. Det er tilfredsstillende at Konkurransetilsynet deler denne oppfatningen, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura.

 

 

Den formelle overtakelsen skjer nå i henhold til avtalen, og Nortura har startet prosjekteringen av de endringene som er nødvendige for å bygge Norges største og mest moderne storfe- og småfeslakteri. Malvik fabrikken er planlagt å være i full drift våren 2010 med ca 200 medarbeidere og har en økonomisk ramme på 500 mill. kr.

 

Fakta/Malvik-prosjektet

 

• Blir Norges største storfe og småfeslakteri med et årlig volum på 83 000 storfe og 185 000 småfe

• Full drift våren 2010 • Gir 200 arbeidsplasser

• Fabrikkareal 20 000 kvm • Reduserer energiforbruket 20 – 25 %

• Gjennomsnittlig inntransporttid storfe 3 t 53 min og småfe 4 t 8 min

• Kjøp og ferdigstillelse: 500 millioner kroner.

• Norturaekspedisjonen ved Tunga i Trondheim kan bli lagt til Malvik – ligger fram i tid

• Spis Grilstad vil vurdere å legge en skjære- og foredlingsfabrikk på nabotomta