Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisingsprosenten skal opp

Med en grisingsprosent på 79 ligger Norge på sisteplass i forhold til nabolandene Danmark og Sverige, som har henholdsvis 84 og 83. Dette skal det gjøres noe med.


Grisingsprosenten skal opp

Med en grisingsprosent på 79 ligger Norge på sisteplass i forhold til nabolandene Danmark og Sverige, som har henholdsvis 84 og 83. Dette skal det gjøres noe med.

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Helsetjenesten for svin, KLF, Nortura og Norsvin, har som mål å få opp grisingsprosenten i norske svinebesetninger. Målet er at den dårligste tredjedelen i Norge, som har et gjennomsnitt på 71,2 i grisingsprosent, skal opp i midtpulja hvor snittet ligger på 79,7.

Midtpulja skal opp i den beste tredjedelen, hvor grisingsprosenten er 84,8, og de beste bør kunne strekke seg helt opp til 90 prosent. Slik er i hvert fall ambisjonene.

Grisingsprosent er det antall purker i prosent som blir inseminert, konstatert drektige, og som forblir drektige helt fram til grisingsdagen. Grisingsprosenten sier altså noe om hvor godt en lykkes med insemineringen i en besetning. Den sier også litt om oppstallingsforholdene i drektighetsperioden, for eksempel om purkene blir stresset og aborterer.