Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisföretagardagen 2009

Vi bruker mye mindre tid på systemvalg i smågrishusene enn før. Nå handler det om rasjonelle løsninger. Søkelyset rettes mot husets funksjon, og hvordan vi kan spare tid i det daglige arbeidet.


Grisföretagardagen 2009

Vi bruker mye mindre tid på systemvalg i smågrishusene enn før. Nå handler det om rasjonelle løsninger. Søkelyset rettes mot husets funksjon, og hvordan vi kan spare tid i det daglige arbeidet.

Vi ser etter rette linjer som reduserer byggekostnadene, og vi søker rasjonell logistikk i all varestrøm gjennom produksjonen. Da blir det som regel slik at serviceenheter som fôrsentral, kontorfunksjon og slike ting må ligge så sentralt i anlegget som mulig. Det er om å gjøre å redusere arbeidstida i alle funksjoner. Skal avdelingen være langsmal eller rektangulær ? Hva gir best oversikt, energiutnytting og rasjonalitet ? Når det gjelder innredning og bingedetaljer så er det dessverre fortsatt slik i svineproduksjonen at det er vanskelig å få en standardbinge. Men de likner hverandre mer og mer. Byggets konstruksjon er førende for innredningens konstruksjon. Og innredningens konstruksjon styrer dyras atferd. Som hovedregel pleier jeg å si at innredningen skal være enkel, slett og tett, sa Karlsson.

 

Han viste eksempler på både fikserings- og fikseringsfrie fødebingebingeløsninger. I tilvekstbingene er det energiøkonomisk å bruke overdekning. Karlsson viste også eksempel på en enkel mellomvegg i gangarealet, for på den måten å få et gangareal som er rent og pent, og en drivegang hvor det kan bli mer møkk. – Det er også viktig å lage hus som begrenser og hindrer smittespredning. Da må en blant annet ta hensyn til framherskende vindretning, og kanskje plassere de minste dyras nærmest den. Store grupper, lange produksjonsintervaller og brannseksjonering er viktig. Og avdelingene bør helst ikke være over 1000 kvadratmeter, mente Karlsson.