Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisepasienter til studentundervisningen

For å få til en god studentundervisning på Norges veterinærhøgskole er en avhengig av å ha pasienter på klinikkene. Når det gjelder gris, kommer det periodevis for lite pasienter inn.


Grisepasienter til studentundervisningen

For å få til en god studentundervisning på Norges veterinærhøgskole er en avhengig av å ha pasienter på klinikkene. Når det gjelder gris, kommer det periodevis for lite pasienter inn.

 

– Vi oppfordrer derfor svineprodusenter i området rundt Oslo om å ta kontakt med veterinærhøgskolen når de har pasienter som kan være aktuelle i studentundervisning. Kontakt kan enten tas direkte eller via besetningens veterinær. Lokalene på veterinærhøgskolen gjør at det kan være vanskelig å ta inn purker med smågriser, men ellers tar vi imot alle alderskategorier av gris. Mest aktuelt er det å ta inn dyr som ellers vil bli avlivet eller som kan slaktes. Dette fordi det på grunn av smitterisiko ikke er aktuelt å sende pasienter tilbake til eierbesetningen, forteller Børge Baustad ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på Norges veterinærhøgskole.

– Vi tilbyr å hente dyr i hele det sentrale Østlandsområdet, i alle fall opp til Lillehammer og nedover i Østfold og Vestfold. Dyra hentes med høgskoles dyretransport uten kostnad for dyreeier. All undersøkelse og behandling er også gratis. Dyr som blir avlivet, blir obdusert, og besetningens veterinær vil få tilsendt en epikrise (sjukehistorie) og obduksjonsrapport. Eier får tilsendt dødsattest. For dyr som blir slaktet, vil besetningens veterinær få tilsendt epikrise. Eieren får slakteoppgjøret, eventuelt en avtalt livdyrpris for dyr som blir fôret opp på klinikken, sier Børge Baustad.

Før det sendes inn dyr til klinikken må det tas kontakt med formannen på stasjonærklinikken, Peder Kjørven, telefon 22964943.