Publisert: 08.04.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisen prioriteres i Akershusskolen

Det blir fortsatt undervisning i svineproduksjon ved Hvam videregående skole i Akershus.


Grisen prioriteres i Akershusskolen

Det blir fortsatt undervisning i svineproduksjon ved Hvam videregående skole i Akershus.

Det legger fylkesrådmannen opp til. Hvam blir dermed den eneste videregående skolen med husdyrhold i fylket. Lokalavisen Raumnes skriver at grisehuset ved den videregående skolen har vært i bruk i rundt 40 år. Men det er avdekket skader ved driftsbygningen som kan vise seg å bli kritiske. Etter en tilstandsrapport i 2012, konkluderte eiendomsselskapet med at rehabilitering vil være omfattende. Politikerne i fylkestinget ønsker imidlertid at opplæringen innen svineproduksjon videreføres ved skolen og bestilte i sitt møte tidligere i vinter en utredning av byggeprogram for nytt grisehus på Hvam. Rektor Per Corneliussen er glad for vedtaket.

 

Viktig med moderne lokaler

– Våre husdyravdelinger benyttes svært mye i undervisningen av naturbrukselever og vårt nye tilbud innen dyrekunnskap gir større behov for undervisningsarenaer knyttet til produksjonsdyr. Vi ønsker å holde en høy standard på vår undervisning, med stort fokus på dyrevelferd og etikk. Det er derfor viktig og ha gode og moderne undervisningslokaler, sier Corneliussen og opplyser til Raumnes at Hvam videregående skole er den eneste naturbruksskolen i Akershus som har dyrehold.

 

Lange tradisjoner

Det er også få svineavlere som har like lange tradisjoner og så gode resultater å se tilbake på som skolen på Hvam. Helt siden Norsk Svineavlslag satte i gang med systematisk arbeid med foredlingsbesetninger på norsk landsvin i 1963, har skolen vært en viktig aktør. Nå er det bare to videregående skoler i landet som driver seriøst med svineavl. – Grunnmuren i undervisningen på Hvam har gjennom mange år dreid seg om storfe og svin, selv om andre dyreslag har tilkommet. Opplæringstilbudet på Hvam bør speile landbruksnæringens behov også i framtida. Det er derfor vanskelig å forestille seg en naturbruksopplæring i Akershus uten svineproduksjon. Elevene fra naturbrukslinja finner vi igjen som produsenter, røktere og landbruksakademikere, skriver fylkesrådmann Tron Bamrud i saksutredningen til fylkestinget.