Publisert: 20.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisen på slankekur

Norske griser blir stadig magrere. For 50 år siden hadde de i gjennomsnitt 14 kilo mer fett på kroppen enn i dag. Og slankekuren fortsetter.


Grisen på slankekur

Norske griser blir stadig magrere. For 50 år siden hadde de i gjennomsnitt 14 kilo mer fett på kroppen enn i dag. Og slankekuren fortsetter.

– Dette er en flott utvikling, og den er helt nødvendig for at vi skal innfri folks ønsker om å spise sunn og mager mat, sier marketingsjef Jon Tomassen i Nortura, morselskapet til Gilde og Prior.

Selskapet har de siste årene merket at etterspørselen etter varer med lite fett har økt sterkt. Salget av Go’ og Mager-produktene, som må inneholde mindre enn ti prosent fett, ser ut til å øke med nye 20 prosent i år.

Salget av Edelgris-produkter, som er renskåret svinekjøtt av høy kvalitet, er opp 14 prosent.

Økt kjøttprosent

Magrere svinekjøtt skyldes blant annet arbeid med avl og genetikk, fôrkvalitet og fôringsrutiner.

– Samtidig som grisen har tatt av 14 kilo fett, har den lagt på seg 14 kilo kjøtt. Bare de siste ti årene har kjøttprosenten økt med to, sier administrerende direktør Rolf Ole Tomter i Norsvin, organisasjonen for norske svinekjøttprodusenter.

Det betyr at en slaktegris på 80 kilo siden 1998 har fått 1,6 kilo mer kjøtt på kroppen på bekostning av fett.

– Vi er stolte av disse resultatene, men er fortsatt ikke helt fornøyd. Kjøttprosenten skal videre opp hos den norske grisen, sier Tomter.

Mer miljøvennlig

Mager gris er ikke bare sunnere å spise, den er også både billigere og mer miljøvennlig å produsere.

– I vår bransje trengs det 3,6 ganger mer energi å produsere én kilo fett enn én kilo kjøtt. Derfor er det et mål for oss at kjøttprosenten skal fortsette å øke, sier Rolf Ole Tomter.

Appetitten på svinekjøtt har vokst voldsomt hos nordmenn gjennom mange tiår. I år ligger forbruket an til å bli om lag 27,4 kilo, en dobling siden 1959.

– Hvis vi legger sammen de lyse kjøttslagene, ser vi at de til sammen utgjør nesten 44 kilo av det gjennomsnittlige kjøttforbruket på drøyt 80 kilo, sier Jon Tomassen i Nortura.