Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisen er mest utsatt

Mykotoksiner i korn, og spesielt havre, blir trolig et mindre problem for grisen denne sesongen enn det var siste kornår. Mer fokus på dette i korn/ kraftfôrbransjen gir håp om at vi snart får bedre kontroll med mykotoksiner i svinefôret.


Grisen er mest utsatt

Mykotoksiner i korn, og spesielt havre, blir trolig et mindre problem for grisen denne sesongen enn det var siste kornår. Mer fokus på dette i korn/ kraftfôrbransjen gir håp om at vi snart får bedre kontroll med mykotoksiner i svinefôret.

Med årets regnfulle august på Østlandet i friskt minne har mange vært skeptisk til årets kornkvalitet. Det er også grunn til å være skeptisk, men problemet er neppe så stort som i fjor. Da var innholdet av mykotoksiner og spesielt DON i havre høyt. Været i blomstringa har imidlertid stor betydning for mykotoksiner, og det var bra i år. Rapporter fra fôrfirmaene tyder også på at innholdet er mindre i år.

– Bør ikke brukes

Veterinærinstituttet (VI) har foreløpig analysert rundt 20 bygg- og havreprøver for mykotoksiner, men ingen for hvete. – Det er for tidlig å gi en konklusjon, men det finnes mykotoksiner i årets kornavling, opplyser forsker Aksel Bernhoft ved VI. De har hittil analysert tre prøver med verdi over 2 mg DON pr kilo korn. I en av prøvene var verdiene spesielt høye eller hele 10 mg. – Havrelass med så stort innhold bør ikke inn i kraftfôr, og i all fall ikke brukes til svine- og hestefôr, sier Bernhoft. Anbefalt grenseverdi for innhold av mykotoksinet DON i Norge er 0,5 mg pr. kilo i ferdig blandet kraftfôr til svin (I EU er grensen 0,9 mg/kg). Norge har også satt grenseverdi på 0,2 milligram for mykotoksinene HT-2 og T-2. Her har EU ikke satt noen grense.

Forskjell seint og tidlig høstet

Spesielt i år er at det er funnet en del mykotoksiner i bygg. – Det er ikke så mye som vi kan finne i havre, men vi har prøver med innhold av DON opp mot 1 mg/kg, opplyser Bernhoft. Nå har både fôrfirmaene og Bioforsk egne analyser på mykotoksiner. Sindre Flø i Norske Felleskjøp har samlet resultater fra hele bransjen. – Det ser generelt bedre ut i år enn i fjor. Av 500 prøver totalt er 300 uten målbare verdier, opplyser Flø. Havre har størst andel prøver med innhold av mykotoksiner. Der er halvparten av prøvene over 0,5 mg pr kg korn. Men fôrfirmaene har ingen prøver som viser veldig høye verdier. Generelt har prøver fra korn tresket i august lavere verdier enn korn høstet i september. Og Trøndelag kommer bedre ut enn Østlandet.

Bioforsk på Ås har ferske svar fra 44 prøver (21 havre, 17 vårhvete og 6 bygg). – Det er funnet DON i alle prøvene av havre, men de fleste med moderate nivåer. DON ble også funnet i halvparten av hveteprøvene og i 5 av byggprøvene, men kun én prøve i bygg hadde over 0,2 mg DON pr kg, opplyser forsker Guro Brodal i Bioforsk. T-2 ble ikke påvist i bygg eller hvete, men i ca en tredjedel av havreprøvene. Nivåene var moderate, bortsett fra to prøver som inneholdt litt over 0,6 mg pr kg.

Kornbransjen med tiltak

Korn/kraftfôrbransjen har i år etablert et samarbeid for å redusere problemer med mykotoksiner i korn. Det er i høst tatt flere analyser enn noen gang tidligere. Resultatene er dessuten samlet og samordnet (se over). – Vi har fokus på logistikk og om ulike varestrømmer på ulike kvaliteter kan la seg gjennomføre. Dette er for eksempel gjort i Canada. Men tiltak koster, og en må finne løsninger som er fornuftige, sier kornsjef Kristian Thunes i Strand Unikorn. En utfordring er dessuten at to tredjedeler av kornet kommer inn i en hektisk høstesesong. Dermed kreves hurtiganalyser for å skille korn med ulik kvalitet. Thunes er en av sju medlemmer i ei arbeidsgruppe som ble nedsatt i vår.

Hurtigtest for DON

Veterinærinstituttet vil nå prøve ut en hurtigmetode som kan teste DON-verdier på et kvarter. – Vi har tro på at en slik hurtigmetode egner seg ute på kornmottak. Metoden er heller ikke veldig dyr, opplyser forsker Aksel Bernhoft på Veterinærinstituttet. Bernhoft tror det snart er mulig å teste DON på kornmottak, kanskje allerede neste kornsesong. En ulempe med den metoden de ønsker teste, er imidlertid at den kun viser DON-verdiene.

 

Fakta om mykotoksiner

Viktige mykotoksiner eller muggsoppgifter produseres av muggsoppen Fusarium. Korn er spesielt mottakelig for fusariumangrep i tiden rundt blomstring. Videre kan innholdet i kornet øke betydelig i løpet av en fuktig høst hvis kornet treskes seint (slik det delvis var i år). Forhold rundt gjødsling og dyrkningsteknikk påvirker dessuten fusariuminnhold.

Fusariumtoksinet som er mest fokusert internasjonalt heter Deoksinivalenol (DON). DON er også viktig i Norge. Det er anbefalt grenseverdier for innhold av DON i kraftfôr både i EU og Norge.

HT-2 og T-2 toksinene er to andre kjemisk nær beslekta mykotoksiner som også forekommer mye i Norge. Det er særlig havre som er utsatt for disse mykotoksinene.

Det er særlig hos grisen, men trolig også hesten hvor mykotoksiner i fôret kan gi uheldige skadevirkninger som mindre matlyst, dårligere motstandskraft og fruktbarhetsproblemer. Mykotoksiner er ikke bare et problem i korn, men finnes også i halm.