Publisert: 08.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisen bør ha minst 20 luftskift per time


Grisen bør ha minst 20 luftskift per time

 

Det stilles mange krav til godt klima for grisen. Et av dem er at det minst skal være 20 luftskift per time i et griserom, sa Ivar Solhaug fra J.L. Bruvik AS på et seminar om innredninger for gris primo november.

Rom for slaktegris må ikke ha mer enn 30 luftskift per time. Det er rom til slaktegris som stiller størst krav til variasjon og styring av ventilasjon. Det er også i slike rom at en oftest har problemer med klimaet.

Fødeavdeling, gjeldpurkeavdeling smågris og slaktegris har forskjellige krav til temperatur, og bør etter Solhaugs mening ha separate rom. Høyeste og laveste kritiske temperatur varierer med gulv og underlag til grisen.