Publisert: 27.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisemøkka blir mer og mer gylden


Grisemøkka blir mer og mer gylden

Grisemøkka blir mer og mer verd for bonden. Den har faktisk doblet seg i verdi i løpet av veldig kort tid. I takt med økende priser på kunstgjødsel fra Yara går salget av innkjøpt mineralgjødsel litt ned.

Sett fra bondens side er jo dette et ganske enkelt regnestykke. Jo dyrere handelsgjødsla blir, jo mer verdifull blir husdyrgjødsla. Prisen på fosfor har økt sterkt internasjonalt, og fosfor er det mye av i husdyrgjødsel. Derfor er det ikke det minste rart at bøndene etterspør mindre og mer fosforfattig kunstgjødsel.  

Det som gjør dette ekstra morsomt er at det er en ”vinn-vinn” situasjon for miljøet og bonden. Økte gjødselpriser gjør det enda viktigere å utnytte de ressursene en har så godt som overhodet mulig. Det har selvfølgelig bøndene og forsøksringene skjønt. Det er lagt ned et stort arbeid de siste åra for mer presise beregninger av økonomi, næringstilførsler og miljøgevinster i forbindelse med husdyrgjødsling. Det kan du lese mer om i dette temanummeret av Svin.  

Det er veldig stimulerende å høre at forsøksringledere i Hedmark, Jæren og andre steder nå rapporterer at de får ekstra gehør når de kommer med sine råd. Bøndene skjønner bedre behovet for større presisjon når de håndterer gjødsel, enten den er innkjøpt eller kommer fra egne husdyr. Stadig færre vil ”sikre seg” og gjødsle mer enn normer og analyseprøver tilsier. Færre vil bruke mer penger på gjødsel enn nødvendig, og det er jo ikke rart med dagens priser. Det har blitt enda viktigere å dosere gjødsla riktig, få den ut til riktig tid, og ikke minst på en måte som gir minst mulig tap av viktige næringsstoffer. Skal en lykkes med dette er det ikke nok å ta ei jordprøve i ny og ne. Det må tas systematiske prøver av jord og avlinger både en og flere ganger i vekstsesongen. Presisjonsjordbruk må til både av hensyn til miljøet og lommeboka.