Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisehuset som ikke lukter

En ny metode å behandle gjødsel på fører til et grisehus som er nesten helt uten lukt. Metoden, som er utviklet i Frankrike, er nå klar til markedsføring.

 


Grisehuset som ikke lukter

En ny metode å behandle gjødsel på fører til et grisehus som er nesten helt uten lukt. Metoden, som er utviklet i Frankrike, er nå klar til markedsføring.

 

I mange grisehus blir gjødsla liggende lenge i og under gjødselspalter og renner. Selv om gjødsla regelmessig blir spylt ut, oppstår det ubehagelig lukt som følge av utilstrekkelig syretilførsel. Den franske metoden innebærer at spylevannet renses slik at det kan brukes på nytt. Slik blir det mulig å spyle oftere uten å bruke nevneverdig mye mer vann.

 

Samler etablerte teknikker

 

Konkret dreier det seg om å samle fire vel etablerte teknikker:- regelmessig spyling av gjødsel som samler seg under spalter og i renner- sentrifugering, som skiller gjødselvannet fra de faste bestanddelene- kompostering av de faste bestanddelene- rensing av væsken i bioreaktor og membranfilter.Først brytes de luktproduserende nitrongenholdige bakteriene ned. Så passerer væsken gjennom membranfilteret med porer, som er mange ganger mindre enn menneskelig hud. Slik hindres ikke bare partikler fra å passere, men også mikroorganismer og bakterier. Forsøk med å kombinere disse fire metodene i et pilotanlegg har vist at produksjonen av illeluktende masse blir tre ganger mindre enn i et tradisjonelt anlegg.I pilotanlegget ble systemets funksjon simulert i mindre skala. Det var 72 griser i anlegget.

 

Effektiv biorensing

 

Framfor alt handlet forsøket om å optimere antall spylinger per dag for å oppnå høyeste effektivitet i den biologiske rensingen av gjødselvannet. Det var regelmessige målinger av gassproduksjonen i ulike deler av anlegget. Resultatet ble sammenlignet med verdiene fra et inntilliggende like stort anlegg med tradisjonell oppfôring av purker.Forsøket pågikk i to år med økonomisk støtte fra EUs miljøprogram Life. Veolia Environment hadde en ledende rolle i utviklingsarbeidet.

 

Mye ammoniakk eliminert

 

Konkret oppnådde man følgende resultat:Ved sentrifugering ble ca 85 prosent av de faste bestanddelene utskilt. Disse kunne komposteres til jordforbedringsmiddel av god kvalitet. Når gjødselvannet gikk videre til biologisk rensing ble 95-98 prosent av de organiske restene og 95 prosent av de ammoniakkholdige nitrogenforbindelsene eliminert.Av fosfor ble 55 prosent eliminert gjennom sentrifugering, og 43 prosent i den biologiske behandlingen av gjødselvannet. Følgelig gjensto bare to prosent av fosforet i det rensede vannet som gikk til resirkulering i systemet.- I det rensede vannet finnes det ingen merkbar lukt, sier prosjektleder Juan Ochoa. Han sier også:- Foruten at denne metoden innebærer mindre belastning for miljøet rundt, fører den til bedre forhold for de som arbeider i grisehuset og økt velbehag for grisen. Takket være de gode resultatene skal Veolia Environment nå starte markedsføringen av systemet.