Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisehus med naturlig ventilasjon

Hvor rimelig kan vi bygge til slaktegris? Ph-stald i Danmark har laget en rimelig løsning med naturlig ventilasjon. Løsningen ble vist på årets Agromek.


Grisehus med naturlig ventilasjon

Hvor rimelig kan vi bygge til slaktegris? Ph-stald i Danmark har laget en rimelig løsning med naturlig ventilasjon. Løsningen ble vist på årets Agromek.

 

Vi er ved Klokkerholm, en halvtime vest for Fredrikshavn på Nord Jylland. Her har Peter Michaelsen gård med korn og slaktegris. Han har allerede startet onna og sådd bygg nå i slutten av mars. Peter kjøpte gård i 1990 med 140 mål og noen griser. Seinere har han kjøpt opp jord og bygd grisehus slik at han i dag har 1 400 mål og fôrer fram 7 500 slaktegris i året. Men husene er annerledes enn vanlige slaktegrishus.

Peter Michaelsen har bygd såkalt PEP-stall med naturlig ventilasjon. Peter var den andre svineprodusenten som satset på PEP-stall og har god erfaring med hustypen. To hus ble satt opp i 1999, mens to til nylig er tatt i bruk. I tillegg har Peter gris i et eldre grisehus.

 

14 METER BREDT

De fire slaktegrishusene hos Michaelsen er nokså spesielle. De er 20 meter lange, 14 meter brede og med en gang i midten. De 16 bingene er ca. 2,5 meter brede og 6,5 meter dype. Hvilearealet med fast gulv mot yttervegg blir på 9,5 m2. En binge rommer 24 slaktegris i Danmark og 19 slaktegris i Norge.

Takhøyden er også spesiell. Mot yttervegg er den kun 1,25 meter, taket skrår så slik at høyden blir 1,75 cm der gjødselarealet begynner og danner en lun hule for hver binge. I midten er det et oppløft slakt at takhøyden midt i huset blir 3,60 m. Løsningen gir mindre veggareal enn et tilsvarende normalt grisehus.

 

VENTILASJON STYRT AV GRISENES VARMEPRODUKSJON

PEP stallens ventilasjon er basert på termisk oppdrift og tverrventilasjon. Systemet er vedlikeholdsfritt og krever ingen strøm eller vind for å fungere.

På hver side av takoppløftet er det en ventilasjonsklaff. De åpner seg avhengig av temperaturen i grisenes hvileareal. Hvis det er veldig kaldt kan luftinntak stenges manuelt med vinterklaff. Når det derimot er varmt og klaffene er helt åpne, åpnes også små ventilasjonsklaffer øverst på yttervegg over hvilearealet. Friskluftstilgang og temperatur styres samtidig via store klaffer foran hulen i hver binge. Ut forsvinner lufta gjennom mønet, og herfra kommer det også lys inn, faktisk mer enn i et vanlig grisehus.

Det er mulig å montere overrislingsanlegg over gjødselareal. Det kan hjelpe til med å få grisene til å gjøre fra seg på riktig plass, men normalt er dette ikke et problem. Standardisolasjon i husets tak og vegger tilsvarer en U-verdi på 0,36 eller 10 cm mineralull.

 

VARMEGJENNVINNING

Peter Michaelsen har også varmegjenvinning fra gjødsla. Sløyfer med vann ligger under gjødselkanalen i de to nye grisehusene. De trekker varme ut av gjødsla. Denne brukes til å varme opp våningshuset, det gamle grisehuset eller lufta inn til ei plantørke. En viktig funksjon er også å kjøle ned gjødselrenna for å hindre mest mulig ammoniakktap herfra. I Danmark med gjødselkvoter blir dette ekstra viktig.

 

SPARER 50 ØRE PER KILO

Alt i alt er Michaelsen meget godt fornøyd med sine grisehus.

– Jeg ønsket å bygge et enkelt hus med en enkel ventilasjonsløsning. Jeg har fått en rimelig løsning med god luft og bedre sunnhet både for grisen og vi som skal gjøre jobben, sier Michaelsen. Han tror også at tilveksten per gris blir bedre i de nye husene. Han har regnet ut at den laveste prisen han med dagens fôrpriser selv kan produsere gris til uten å tape penger er 7,90 DKK (ca. 9 NOK). Det er minst 50 danske øre under hva en gjennomsnittsprodusent i Danmark må ha for å gå i balanse. I mars når dette skrives er svineprisen i Danmark ca. 9 danske kroner (inkl. etterbetalinger). Den prisen er Peter meget godt fornøyd med.

Hos Michaelsen kjøpes for øvrig alt kraftfôr. Det legges hvert år ut på anbud hos tre møller. Her samarbeider han med sin bror som også har gris.

 

ULEMPER/FORDELER PEP-STALL

En ulempe med PEP-stall er at det er lavt og ikke særlig lett å arbeide inne i grisenes huler. Husenes utforming gjør dem heller ikke egnet til annen bruk enn gris. Enkelte mener også at husene ikke er egnet til norsk vinterklima.

– Vi tror slike hus kan passe mange steder i Norge. De er i bruk i Alpene i Bayern der det kan være 25 minusgrader, og vurderes i øyeblikket i Russland der gradestokken kryper under 30, sier Per H. Bjerg i PH-Staldprodukter.

En fordel med slike hus i tillegg til miljø og lav pris, er at en større andel av byggekostnaden blir innredning og dermed kan avskrives med en høyere prosentsats. Byggetiden er dessuten meget kort, kun åtte uker når alt er tilrettelagt.