Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Grisehus for framtida» er årets studieringhefte

«Grisehus for framtida» er tittelen på årets studiehefte fra Norsvin. Nybygg er en stor investering og det er viktig å huske på alle detaljene.


«Grisehus for framtida» er årets studieringhefte

«Grisehus for framtida» er tittelen på årets studiehefte fra Norsvin. Nybygg er en stor investering og det er viktig å huske på alle detaljene.

De valgene man tar før og underveis i byggingen skal man leve med i mange år fremover. Når du skal bygge er det viktig at du finner løsninger som passer for deg og din produksjon.

Heftet gir ikke noen fasit for det «perfekte» grisehuset, men inneholder mange anbefalinger basert på forskningsresultater og erfaringer fra svineprodusenter og rådgivere i bransjen. Det er en rekke eksempeltegninger og skisser på løsninger. Heftet er inndelt i fire studieenheter, og det passer derfor å legge opp til fire møter i studiering. Hver studieenhet avsluttes med kontrollspørsmål til leseren, noen mer omfattende oppgaver egnet til diskusjon i studieringen og tips om hvor man kan søke mer informasjon.

Norsvin håper heftet gir grunnlag for mange gode og interessante diskusjoner i studieringer rundt om i landet. Benytt anledningen til å lære av hverandre! God planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet er et godt utgangspunkt for grisehus med gode resultater.

Audun Flåtten har vært innleid redaktør for årets studiehefte. Knut E. Bøe, UMB og Lars Gillerhaugen, Agriplan har også bidratt i stor grad. I tillegg er det flere forfattere fra slakteriene, innredningsbransjen, HT-Svin og Norsvin som har bidratt til det faglige innholdet.

Studieheftet koster kr 250,- pluss porto, og bestilles som før hos Bygdefolkets studieforbund, tllf 22 05 48 30.

______________________________________________________________________________

Heftet er inndelt i fire hovedkapitler (studieenheter), med underkapitler:

Studieenhet 1

– Lover og forskrifter

– Organisering av byggeprosessen

– Konstruksjons- og materialvalg

Studieenhet 2

– Driftssystemer

– Bingesystemer

– Smittebeskyttelse

Studieenhet 3

– Fôringssystemer

– Vanntilførsel

– Gjødselhåndtering

Studieenhet 4

– Ventilasjon

– Alternative energikilder

– Planløsninger

______________________________________________________________________________