Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Grisefine lunger

– Vi trenger din hjelp til å få enda friskere gris! Ta derfor kontakt med oss om du har en gris som hoster, sier prosjektleder Birgit Ranheim ved NMBU Veterinærhøgskolen. 


Bikde: Veterinær Miriam Cohen skal vie de neste årene av livet til “Grisefine lunger” som doktorgradsstipendiat.

 

Allerede høsten 2017 starter prosjektet “Grisefine lunger” med omfattende innsamling av materiale. Mer om bakgrunnen for prosjektet kan du også lese i Svin nr. 2/17. En målrettet og samlet innsats for å bekjempe luftveissykdommer hos gris i Norge er nå i gang. Men for å få nok data til undersøkelsen er prosjektet avhengig av hjelp fra slaktegrisprodusenter og veterinærer som er i jevnlig kontakt med besetninger hvor det kan forekomme utbrudd av akutt luftveissykdom.

APP
Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste sykdommene hos gris globalt, og forårsaker nedsatt dyrevelferd, helse og produksjon. Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris. Svinepopulasjonen i Norge er fri for en rekke sykdomsfremkallende virus og bakterier som kan forårsake luftveissykdom hos gris, men som er utbredt i mange land verden over, deriblant Mycoplasma hyopneumoniae. De siste årene er det likevel blitt rapportert en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, som igjen forårsaker flere syke dyr og økt dødelighet. Dette medfører redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene. Flere av de utbruddene har vært forbundet med Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), men også andre smittestoffer eller kombinasjoner av disse kan ha vært av betydning for sjukdomsutviklingen i disse utbruddene.

Du kan få svar
Inntil nå har det ikke blitt gjennomført systematiske studier av sykdomsfremkallende virus, bakterier eller parasitter involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris. Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet vil kunne føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

– Er du tidlig ute med å varsle om symptomer til din veterinær og på den måten bidrar til datainnsamlingen, vil du få svar på hva som forårsaker sykdom i din besetning. Med din deltakelse vil vi kunne stå sammen i bekjempelsen av et økende luftveisproblem hos gris, sier Birgit Ranheim. Henvendelser med spørsmål kan rettes til prosjektleder Birgit Ranheim på epost: birgit.ranheim@nmbu.no.