Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

Stikkord:

Griseeventyret kan fortsette

I 2019 har prisen på dansk svinekjøtt gått til himmels. Den toppet seg på ­slutten av fjoråret med DKK 13,6 per kilo. Dette er den høyeste ­noteringen på 18 år.


Nr. 2 – 2020

 

Bildet: Med de høyeste svinenoteringene på 18 år er det god stemning hos danske svine­produsenter for tiden. Bildet viser en gård i Thisted på Jylland, og det er tatt i februar i år. 

 

Den høye prisen drives først og fremst av afrikansk svinepest som har bitt seg fast i kinesisk og østeuropeisk svineproduksjon.

– Hvis svinenoteringen holder stand ser det ut til at den rekordhøye inntjeningen i 2019 allerede kan bli tangert i 2020. Men selv om vi ser inn mot umåtelig bra prisleier og ny potensiell inntjeningsrekord, så er det avhengig av at vi holder oss fri for afrikansk svinepest. Sykdommen er et tveegget sverd nå, fordi den på den ene siden driver prisene våre opp, men samtidig er det også sykdommen som kan sette en stopper for det hele, sier Lasse Frost, avdelingsleder for business-avdelingen hos Velas (se sak t.v.) til Landbrugsavisen.

– Generelt forventer vi et noenlunde stabilt kostnadsnivå også framover, sier Jacob Hvalkof, avdelingsleder i Sagro Økonomi. Han mener at det ikke er bygd mange danske slaktegrishus de siste årene, og tar det som et tegn på at produsentene bruker pengene til å styrke soliditeten sin. Det gjør dem litt mer uavhengige av danske banker. Men det krever en del år med gode priser.

 

 

Fire av ti slaktegriser bor i utlandet

Danish Farmers Abroad (DFA) er i vekst. 40 prosent av den dansk­eide slaktegrisproduksjonen skjer nå i utlandet hos medlemmer av denne organisasjonen.

Dette betyr altså at det snart kan være nesten annenhver dansk slaktegris som egentlig har adresse i utlandet. I følge Effektivt Landbrug viser tall fra organisasjonen at også 23 prosent av alle danskeide purker nå står i grisehus i andre land enn Danmark.

DFAs styreleder Jytte Rosenmaj kunne på siste generalforsamling fortelle om fortsatt framgang i antall medlemmer i Danish Farmers Abroad. Organisasjonen gikk inn i 2020 med 233 medlemmer, mot 212 forrige år. I 2012 var det bare 79 medlemmer i DFA. Medlemmene i denne organisasjonen driver altså med produksjon i utlandet. Medlemmene er derfor spredt på adresser over store deler av verden.