Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisedamer med snekkerbelte og traktorcross

Fra sør til nord har vinteren vært brukt til studieringarbeidet  «jobb smart-tid spart».  I Glåmdal Hedmark møtes menn og kvinner i hver sin studiering.


Grisedamer med snekkerbelte og traktorcross

Fra sør til nord har vinteren vært brukt til studieringarbeidet  «jobb smart-tid spart».  I Glåmdal Hedmark møtes menn og kvinner i hver sin studiering.

– Vi kan bli enda flinkere til å gjøre to ting på en gang. Når vi for eksempel likevel skal hente noe eller ta en runde i grisehuset, kan vi koste oss fram dit vi skal, foreslår Tonje Botilsrud. Hun er en av veteranene hos grisedamene i Norsvin Glåmdal, og har vært med siden oppstarten for 30 år siden.

– Den gang hadde flere av oss små barn, men ved å splitte oss i menn og kvinner kunne begge delta på studiering, forklarer Tonje. En slik oppsplitting har de fortsatt med, og det kan trolig være en fordel for begge kjønn. Det blir to ulike studieringer med litt ulikt fokus og hvor praten går lett begge steder.  

– Ofte kan vi damene spore av, men vi snakker som regel om smågris og smågrisavdelingen.  Der har vi fått mange tips av hverandre. For eksempel når ei purke ikke kommer i gang med grising, kan vi prøve å flytte over et par grisunger fra ei annen purke for å hjelpe purka i gang, sier Gunvor.

Snekkerbelte og trekantbladGrisedamene er også opptatt av tekniske detaljer og hva som funger best. Og når ei purke pisser ved inseminering fanger de opp urin med ei grønnsåpekanne skjært opp til dette formålet. Dermed unngår en glatt gulv. Ved inseminering kler damene seg med snekkerbelte.

– Da har vi plass til både sæddoser, rør og merkespray, sier Merete Li som er vertskap for dagens studiering. Også fordeler og ulemper med forskjellige typer møkkskrapere har damene gjennomdiskutert. Glåmdaldamene er enige om at skraper med trekanta blad fungerer best, og de er også enige om at det bør være storfenipler til purkene i fødeavdelingen. Ellers har de bitt seg merke i årets studiehefte side 21 der det står at Ola vasker kontoret mens Kari henter flis. Men alt har de ikke har klart å gjøre noe med, og retter et spark til innredningsleverandørene.

– De bør klare å lage smågrishjørner der en ikke trenger være vektløfter for å åpne porten.

10 damer på 10 milDeltakerne i dameringen i Glåmdal strekker seg helt fra Kongsvinger i sør til Elverum i nord, en strekning på 10 mil. I alt er de 10 damer som samles hos hverandre. Tilsvarende er det også en studiering for menn. Og studieringene inviterer ofte avløsere, noen ganger også veterinær eller representant for Mattilsynet. 

Mattilsynet har faktisk invitert seg selv til studieringen for å lære mer om gris. Noen av deltakerne har dessuten felles avløser, og gjennom studieringen har de klart å sette opp mest mulig like rutiner i fjøset som avløsere kan forholde seg til. Studieringarbeidet er i det hele tatt svært viktig for husdyrmiljøet i Glåmdalen. Det gir inspirasjon til grisebønder som ikke møter hverandre veldig ofte.  Og av og til drar grisedamene på turer sammen.

– Vi har vært både i Halden, Bergen, Värmland og Estland. På turene har vi for eksempel deltatt på traktorcross og overnattet på SPA- hotel. Vi har lenge pratet om å dra til Agromek i Danmark sammen, men jeg vet ikke om det blir noe. Som svinebønder blir vi stadig mer bekymret for smitterisiko, og Danmark har blitt et risikabelt land, sier Tonje.    

Gode videoer gir løftGrisedamene i Glåmdalen er generelt svært positive til Norsvins studieringopplegg, og liker godt de nye videoinnslaga.  Det er et godt diskusjonsgrunnlag. Det blir mindre avsporing i grisepraten.  Men i tillegg til «normal» avsporing prates det for eksempel mye om den TN70-purka og hvor en skal gjøre av alle grisungene. Og den nye slaktegrisen har bltt mer aggressiv. Den kler av damer fra Glåmdalen. Og så prates det litt om ulv og kommunesammenslåinger. En av deltakerne opplevde nylig å ha ulv inne på tunet. Men i grisehuset er det trygt og godt.