Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Grisebonden er vanvittig mye mer sårbar

Flere ber om avdragsutsettelse. Kraftfôrgjelda er altfor stor hos enkelt svineprodusenter. Sparebank1 SR-Bank i Stavanger har lånt ut tre milliarder til bøndene på sørvestlandet.  


- Grisebonden er vanvittig mye mer sårbar

Flere ber om avdragsutsettelse. Kraftfôrgjelda er altfor stor hos enkelt svineprodusenter. Sparebank1 SR-Bank i Stavanger har lånt ut tre milliarder til bøndene på sørvestlandet.  

Bryne, Rogaland

– Sover du godt om natta, banksjef Peder Skåre? Du har ansvar for landbruksengasjementene? – Ja, det gjør jeg. Banken er den siste bonden slutter å betale til. Men det betyr ikke at jeg ikke er bekymret for svineprodusentene. Sårbarheten til hele næringa og til enkeltprodusenter har blitt vanvittig mye større de to siste åra.- Hva trengs?- Det må skje noe med prisene, men først og fremst med kostnadene. Det holder ikke å justere kraftfôrprisen med pluss minus ti øre. Det må flere tiøringer til. Vi ser nå at flinke produsenter med gode resultater taper over 300 000 kroner i året på den voldsomme kostnadseksplosjonen vi har hatt i svinenæringa. Prisene har gått ned, kraftfôrprisene har økt 25 prosent, og alle andre kostnader har økt. Byggekostnadene er også høge. De flinke må kunne tjene gode penger. Det må igjen bli mulig å bygge slik at det blir arbeidslønn igjen til den som satser. Hvis ikke mister næringa bærekraft, for vi kan ikke forvente at alle kan være bedre enn gjennomsnittet.

Milliongjelda vokser kraftig

En oversikt over SR-Bankens samlete gjeldseksponering i landbrukssektoren forteller mye om utviklingen på få år;

Engasjement Vår 2005 Vår 2009Over 3 millioner 96 336Over 4 millioner 27 207Over 6 millioner 0 94Over 10 millioner 0 13

25 prosents økning

Den økte kraftfôrprisen den siste tida tilsvarer 25 prosents kostnadsøkning, mener Peder Skåre. 60 øre x 4 fôrenheter betyr 2,40 – 3 kroner mer per kilo.- Det som berga oss i 2009 var at det var noenlunde markedsbalanse og lave renter. Men disse tallene viser at sårbarheten ved ubalanse i markedet har økt dramatisk, sier han.- Effekten av den økte fôrprisen ved en totalproduksjon på 1,23 millioner griser gir et tap per kilo (4,2 fe/kg og prisøkning på 0,6) på 2,52 kroner. For næringa samlet snakker vi om et tap på 310 millioner kroner, eller 155 000 kroner per produsent, sier Skåre. Nesten 100 av disse millionene er tapt bare i Rogaland. Effekten av andre kostnadsøkninger kommer naturligvis i tillegg til disse tallene.

”Bekymringsverdig forverring de to siste åra”

”Nesten ingen nye smågrishus de to-tre siste åra”

”Risky business å bygge for purker nå”

”Bunnlinja er over 300 000 kroner lavere for en som driver godt”

”Må skje noe på pris, men særlig på kostnader”

”Kraftforprisen må senkes kraftig, ikke pluss minus ti øre”

”De flinke må kunne tjene gode penger”

”Kan ikke forvente at alle skal være bedre enn snittet”

”Den enkelte må se på mulighetene jeg har”